Hodnota nepočujúcej komunity vo vzdelávaní

Číslo zmluvy 596/2023
Názov projektu Hodnota nepočujúcej komunity vo vzdelávaní
Dátum konania projektu od 1.3.2023
Dátum konania projektu do 30.11.2023
Predkladateľ Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina

Cieľom projektu bolo:
Projekt bol obsahovo zameraný na podporu neformálneho vzdelávania prostredníctvom realizácie 3 workshopov a kurzov v oblasti digitálnej gramotnosti, kurzu strojopisu, elektronickej komunikácie, internetu, spracovávaniu videí, sociálneho marketingu a tvorba jednoduchých videí. Zúčastnili sme sa aj školenia, kde sme mali návod ako robiť prezentácie pre nepočujúcich, cieľom bolo naozaj poukázať na to, že nepočujúci potrebujú viac obrázkov ako písaného textu aby mali z toho dojmy a zážitky. Zabezpečili sme špeciálny prístup s rôznymi pomôckami, ktoré im umožnili pochopiť výklad hovoreného slova čo najjednoduchšie a v posunkovom jazyku nepočujúcich. Ďalším cieľom projektu je poskytnúť v našich priestoroch v budúcnosti vzdelávanie v oblasti informačných technológii bezbariérovou formou s dôrazom na regionálny aspekt, zvýšenie digitálnej gramotnosti prostredníctvom realizovaných Workshopov elektronického vzdelávania, absolvovania vybratých kurzov s možnosťou sebarealizácie a motivácie, čo bude mať veľký prínos na ľahšie uplatnenie
sa na trhu práce. Pre študentov strednej školy zdravotníckej bol zabezpečený 3-mesačný základný kurz slovenského posunkového jazyka, ďalej sa uskutočnila v priestoroch školy reprezentácia a učili sme aj 1 zamestnankyňu knižnice posunkový jazyk.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projektom sme zvýšili zručností v komunikácii so sluchovo postihnutými. Účastníci zvládli techniku písania na klávesnici počítača všetkými prstami hmatovou metódou, nakoľko bol problém s pochopením, učili sme ich individuálne. Keďže ide o množstvo informácii, ktoré sú neustále nielen vo
vzdelávaní, je potreba vyvinúť viac takýchto zámerov projektu – nakoľko ide o špecifickú skupinu ľudí, ktorí sú v oblasti dogitálných technológii neustále vyčlenovani.
Finančné prostriedky sme použili na zakúpenie programu ADOBE acrobat – kde sa ešte musíme veľa školiť. Tablet na komunikáciu s okamžitým prepisom pre sluchovo znevýhodnených. Indukčnú slučku do školiacej miestnosti tiež pre neposunkujúcich,res. seniorov, ktorí naše prednášky využívajú. Propagačné materiály a polygrafické služby, tlmočenie sme si vzhľadom na nižší rozpočet zabezpečili prostredníctvom dobrovoľníkov.

Galéria

zakúpenie indukčnej slučky do školiacej miestnosti kurz a tlmočenie do slovenského posunkového jazyka školiaca miestnosť

worskshop spojený s ukážkovým školením účasť nepočujúcich zo Žiliny na workshope kurz posunkového jazyka pre stredoškolákov