Festival vedy Európska noc výskumníkov 2023

Číslo zmluvy 595/2023
Názov projektu Festival vedy Európska noc výskumníkov 2023
Dátum konania projektu od 1.9.2023
Dátum konania projektu do 15.10.2023
Predkladateľ Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.

Cieľom projektu bolo:
Cieľom Európskej noci výskumníkov bolo predstaviť prácu výskumníkov a inovátorov širokej verejnosti a zvýšiť povedomie o výsledkoch ich snaženia. Zároveň to bola snaha zlepšiť porozumenie o vplyve a dopade práce výskumníkov a inovátorov na životy mnohých ľudí.
Hlavnými cieľmi podujatia preto boli:
– Priblíženie práce výskumníkov a výskumníčok bližšie k občanom a zvyšovanie povedomia o výskume a inováciách medzi širokou verejnosťou;
– Vytváranie porozumenia ohľadom vplyvu práce výskumníkov na každodenný život ľudí;
– Podpora mladých ľudí v rozhodovaní sa pre vedeckú kariéru,
– Prepájanie výskumníkov z rôznych vedných oblastí so súkromnými inovatívnymi firmami ako aj s predstaviteľmi štátnej správy.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou celoeurópskou iniciatívou zameranou na popularizáciu výskumu a inovácií. Podujatie sa uskutočnilo súbežne v rámci piatich slovenských miest, a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Poprade. Hlavný program v Žiline prebiehal v OC Mirage a sprievodných lokalitách. Dôležitým aspektom celého podujatia je voľný vstup pre všetkých
návštevníkov. Celodenný program od 9.00 do 21.00 hod. ponúkol prezentácie a zážitkové interakcie s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj zaujímavý program na hlavnom pódiu. Podujatie v OC Mirage navštívilo viac ako 22 tisíc návštevníkov. Svoju prácu na podujatí prezentovalo 150 vedcov v 36 stánkoch a v rámci ďalšieho programu (prednášky/workshopy a pod.)
Cieľom podujatia bolo:
– Priblíženie práce výskumníkov a výskumníčok bližšie k občanom a zvyšovanie povedomia o výskume a inováciách medzi širokou verejnosťou;
– Vytváranie porozumenia ohľadom vplyvu práce výskumníkov na každodenný život ľudí;
– Podpora mladých ľudí v rozhodovaní sa pre vedeckú kariéru,
– Prepájanie výskumníkov z rôznych vedných oblastí so súkromnými inovatívnymi firmami ako aj s predstaviteľmi štátnej správy.
Úspešnou realizáciou podujatia prišlo k splneniu cieľa podporovanej činnosti.
Finančné prostriedky z Dotácie Mesta Žilina boli využité nasledovne:
Pokrytie časti nákladov na Prenájom zariadenia a vybavenia – prenájom vedeckých stánkov pre lokalitu Žilina, vrátane inštalácie, deinštalácie a súvisiaceho technického vybavenia;
Pokrytie časti nákladov na Stravovanie pre vystavujúcich vedcov v lokalite Žilina.

Mediálne výstupy

TASR máj – október 2023 – 15 článkov
FUN MEDIA s.r.o. – Fun radio – september 2023 – 11 rádiových spotov
Petit Press a.s. – máj – október 2023 – 10 článkov
Rozhlas a televízia Slovenska – máj – október 2023 – 6 výstupov
MARKÍZA – SLOVAKIA spol s.r.o. – máj – október 2023 – 4 výstupy
Ostatné – máj – október 2023 – Celkovo bolo v sledovanom období zaznamenaných 154
výstupov (91% 09/2023) s mediálnym zásahom 5,7 mil. čitateľov / divákov / poslucháčov.

Galéria