Divadelno – edukačné predstavenie „Išlo klamstvo na vandrovku“

Hodnotiaca správa prokejtu K49

Predstavením sme sa snažili deťom na 1. stupni základných škôl sprosredkovali humorným a zaujímavým spôsobom informáciu, čo je to korupcia a aké vážne môže mať dôsledky. Predstavenie sledovalo príbeh školáka Maxa, ktorý už od mala podvádza a rôrnymi, zdanlivo nevinnými klamstvami sa snaží vylepšiť si pozíciu medzi spolužiakmi a v športe. Jeho podvody pokračujú aj na strednej škole, kde koná nečestne aj v rámci pôsobenia v kapele. Jeho svedomie sa otupuje stále viac. Na vysokej škole už neváha dávať úplatky a neskôr v zamestaní ich začína prijímať sám. Ako starosta jedného malého mestečka sa ponára čoraz viac do špinavých vôd korupčného biznisu až napokon končí vo väzení.

Počas predstavenia sme deťom pokladali aj otázku, čo je to korupcia alebo úplatok a deti sa to snažili vysvetliť. Odpovede boli rôzne, no stretli sme sa aj s humornými vysvetleniami typu: „Korupcia je, keď niekto dá niekom strašne veľa peňazí, a ten mu za to niečo urobí úplne zadarmo“. Žiakom aj pedagógom sa predstavenie páčilo, mali sme iba pozitívne spätné reakcie.

Aj keď deti zväčša termín „korupcia“ nepoznali, vedeli (a predstavenie ich v tom len upevnilo), že podvádzať a švindľovať sa nemá a že ten kto tak koná, príde o kamarátov a môže skončiť napokon aj vo väzení.

Pôvodne sme mali odohrať sedem predstavení, ale vzhľadom na rozpočet sme odohrali iba štyri predstavenia na týchto žilinských školách:

28.9.2015 na ZŠ sv. Cyrila a Metoda, počet zúčastnených žiakov 80.

14.10.2015 na CZŠ s MŠ Dobrého Pastiera, počet zúčastnených žiakov 110.

14.10.2015 na ZŠ s MŠ Gaštanová 56, počet zúčastnených žiakov 250.

28.10.2015 na ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7, počet zúčastnených žiakov 120.

V predstavení účinkovali traja herci: Martin Birner (predkladateľ projektu), Jelena Tichavská Horváthová a Vlado Mores. Vzhľadom na rozpočet sme museli optimalizovať scénu a techniku, takže sme kúpili iba konštrukciu na zavesenie scény a svojpomocne sme si zostrojili všetky ostatné potrebné prvky, požičali sme si svetlá zadarmo a taktiež sme si zaobstarali kostýmy z vlastných zdrojov.

Predstavenie videlo spolu vyše 560 žiakov žilinských škôl a myslím si, že hlavná myšlienka, ktorou sme chceli poukázať na možné dôsledky korupčného správania, ostala v deťoch aj po predstavení. Takisto aj to, že zlo je spravodlivo potrestané a že čestnosť a pravda majú väčšiu hodnotu ako lož. Dobré svedomie sa totiž nedá kúpiť za žiadne peniaze.

IMG_8283 IMG_8321 IMG_8368 IMG_8382 IMG_8406 IMG_8567 IMG_20151014_105234 IMG_20151014_105746 IMG_20151014_105939