Bezpečné napojenie

Číslo zmluvy: 62/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Bezpečné napojenie
Dátum konania projektu: 1.7.2020
Predkladateľ: Centrum Orchidea o.z.

Cieľom projektu bolo: Hlavným cieľom projektu bolo poskytovanie poradenstva obyvateľkám mesta Žilina vo vytvorenej poradni pre poruchy príjmu potravy. V rámci tejto poradne chceme poskytovať individuálne
poradenstvo a terapie na základe vlastnej skúsenosti autorky projektu. Cieľom projektu bolo tiež zvyšovať
povedomie a informovanosť verejnosti o tomto ochorení, povzbudzovať ženy a dievčatá k tomu, aby sa o svojom probléme nebáli rozprávať a aby mali možnosť rozprávať individuálne aj v skupine v bezpečnom prostredí. Ďalším cieľom je systematicky viesť ženy a dievčatá k sebadôvere a sebaúcte a k prijatiu seba samej takej, aké sú. Chceme prispieť k tomu, aby sa toto ochorenie eliminovalo, lebo môže viesť k závažným poruchám a trvalým následkom.
Našim zámerom bolo vytvoriť svojpomocnú skupinu žien a dievčat s poruchami príjmu potravy a umožniť jej pravidelné stretávanie v bezpečnom prostredí, kde môžu o svojom probléme otvorene rozprávať. Verejnosť je voči tomuto problému málo otvorená, panuje veľa mýtov a nepravdivých informácií, ktoré sme chceli prednáškami uviesť na správnu mieru. V budúcnosti plánujeme pokračovanie projektu a to vytvorením web stránky s online poradňou a pravidelné prednášky pre vybrané skupiny obyvateľstva.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Realizáciou projektu sa nám podarilo čiastočne rozšíriť terapeutické a sociálne služby v meste Žilina. Podobnú alebo rovnakú službu v meste neregistrujeme, preto si myslíme, že bude dobre fungovať aj v budúcnosti.
Počas pandémie sme si mysleli, že sa nám nepodarí zrealizovať projekt podľa harmonogramu, tak ako sme ho nastavili. Našťastie sa tak nestalo a nám sa podarilo uskutočniť 3 prednášky (plánované boli 2), ktoré sa konali priamo u nás v centre. Obsahom týchto prednášok bolo informovať obyvateľov mesta Žilina o problematike porúch príjmu potravy a prepojenie tejto témy na pozitívny vplyv zvierat pri prekonávaní týchto ťažkostí.
Vytvorili sme svojpomocnú skupinu 8 dievčat a žien, ktoré sa stretávali. V súčasnosti, keď je stretávanie
obmedzené, sme v online a telefonickom kontakte, prevažne na báze individuálnych potrieb.
V centre sme zriadili poradňu pre rodičov detí a mládeže s poruchami príjmu potravy. V rámci realizácie aktivít sme nadviazali spoluprácu s NVÚ v Lietavskej Lúčke, ktoré prejavilo záujem o prednášku pre zamestnancov ako aj klientky.
Téma, s ktorou pracujeme je veľmi žiadaná a po zmiernení opatrení COVID plánujeme osloviť aj ďalšie organizácie s ponukou spolupráce.
Finančné prostriedky získané z grantu Mesta Žilina sme využili na:
– nákup potravín, z ktorých si účastníčky prednášok pripravovali zdravé a chutné občerstvenie a zároveň sa učili základom zdravého stravovania.
– v súčasnosti, keď je zákaz stretávania , si účastníčky rozdelia zakúpené potraviny, z ktorých pripravia nejaké jedlo a pozdieľajú recept s ostatnými. Budú sa vzájomne inšpirovať a motivovať k príprave zdravého a chutného jedla.
Pri kúpe surovín sme kládli dôraz na ich výživovú kvalitu.
– zakúpil sa dataprojektor, flipchart, kancelárske a terapeutické pomôcky na prácu s telom.

Mediálne výstupy:

Facebook – október 2020 – podujatie
leták – august 2020 – zverejnenie informácie o vzniku poradne
ponuka na prednášku – august 2020 – zverejnená ponuka na prednášku k ppp

Galéria: