Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu

V rámci projektu sme zorganizovali verejné pódiové diskusie posilňujúce kritické myslenie, formovanie hodnotových postojov, získavanie argumentačných zručností, podporujúce čitateľskú a mediálnu gramotnosť a tiež medzigeneračný dialóg orientovaný na medzigeneračné porozumenie. Súčasťou diskusií bola prezentácia kníh súvisiacich s konkrétnou debatujúcou témou. V rámci projektu sme pripravili:
Odkaz Gizi Fleischmannovej. Historička Katarína Mešková Hradská z Historického ústavu SAV vyrozprávala životný príbeh odvážnej a pozoruhodnej židovskej aktivistky, ktorej sa podarilo zachrániť tisíce Židov a Židoviek. Súčasťou podujatia bola prezentácia knihy Kataríny Hradskej Gizi Fleischmannová: Návrat nežiaduci.
Zničí facebook demokraciu? Diskusia o klamstvách, konšpiráciach a kritickom myslení s Jurajom Smatanom, Jakubom Godom, Vladimírom Šnídlom a Tomášom Čížikom.
Výchova nevýchovou? Diskusia o rodičovstve a kríze rodiny s manželmi Darcy a Timom Kimmelom, výkonným riaditeľom Family Matters, ktorá pomáha rodinám prežiť nielen obdobie krízy, ale aj zvládnuť svoje výzvy. Moderoval Tibor Máhrik.
Úteky za železnú oponu. Študenti Gymnázia Varšavská cesta predstavili 4 konkrétne príbehy ľudí, ktorí v období totalitného režimu 1948 -1989 opustili Československo a emigrovali za železnú oponu, aby získali slobodu.
Ľudovít Štúr a osmičkové roky. Diskusia o živote a diele Ľudovíta Štúra s literárnymi vedcami zo SAV profesormi Petrom Zajacom a Tiborom Pichlerom moderoval Štefan Hríb. Úryvok z literárneho pásma spisovateľky Jany Juráňovej Misky strieborné, nádoby výborné v podaní študentov Bilingválneho gymnázia T. Růžičku v Žiline.
Osamelý bežec Ivan Štrpka. Prezentácia knižného rozhovoru Jána Štrassera s Ivanom Štrpkom, slovenským básnikom, prozaikom, členom básnickej skupiny Osamelí bežci, V sprievodnom hudobno poetickom programe hrali, spievali a recitovali verše Ivana Štrpku študenti gymnázií, Konzervatória v Žiline, Jelena Horváthová, Peter Vaňouček.
Krajina okupovaná, krajina slobodná (1968 / 2018). Dialógy o 21. auguste 1968, o klamstvách komunistického režimu, o ostrovoch slobody a Charte 77, o mediálnej manipulácii a ruskom gangu Noční vlci usadenom na Slovensku. Diskusiu s Jakubom Zelenkom, Janom Vodňanským, Jurajom Smatanom a Jánom Benčíkom. Moderoval Peter Ničík.
Podujatia sme vysielali v priamom prenose.
Záznamy diskusií sú dostupné v archíve na www.youtube.com/nadaciapolis
Fotogaléria: https://www.facebook.com/pg/nadaciapolis/photos/?tab=albums
Dátum: 11.11.2018
Vypracovala: Ing. Milena Prekopová