Zrekonštruovanie/oprava kroniky Brodna a jej slávnostné uvedenie, predstavenie občanom Brodna

Dňa 3.9.2017 sa uskutočnila schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno, počas ktorej v rámci kultúrno-spoločenského posedenia bola občanom Brodna predstavená zrekonštruovaná kronika Brodna.

Súčasná kronika má svoju 72 ročnú históriu. Bola už značne opotrebovaná a začalo sa rozpadávať jej viazanie. Bolo preto potrebné kroniku odborne ošetriť, zrekonštruovať.

V kronike sú zaznamenané udalosti a dejiny Brodna od roku 1945 doteraz. Aby sa tieto dejiny zachovali aj pre ďalšie generácie, ZO JDS Žilina-Brodno, ktorá si zobrala kroniku pod patronát, v spolupráci s miestnym poslancom Ing. Jánom Pažickým pristúpili k spracovaniu tohto projektu, ktorého výsledkom je zrekonštruovaná kronika Brodna.

Rekonštrukcia kroniky bola zadaná odbornej firme, vykonávajúcej kníhviazačstvo a rekonštrukciu kníh, ihneď po schválení grantovej dotácie. Z dôvodu krátkeho oneskorenia  termínu dokončenia tejto rekonštrukcie bol na základe písomného oznamu projekt ukončený dňa 3.9.2017 kultúrno-spoločenským posedením občanov Brodna a pozvaných hostí.

Na tomto posedení, spojenom s kultúrnym programom, za prítomnosti fotografa na zadokumentovania akcie bola prítomným občanom slávnostne predstavená zrekonštruovaná kronika v nových doskách, už aj s umiestnením nového erbu mestskej časti Brodno.

Počas podujatia boli prítomní občania oboznámení s históriou kroniky, procesom jej rekonštrukcie, ale odzneli aj zaujímavé informácie o osobách, ktoré túto kroniku počas jej histórie viedli a zaznamenávali do nej históriu Brodna.

Počas podujatia nechýbalo občerstvenie a kultúrny program, o ktoré sa postarali členovia ZO JDS v spolupráci s miestnym poslancom.

Ďakujeme vedeniu mesta Žilina za finančnú podporu pri tomto projekte, v rámci ktorého sa zachovalo kultúrne dedičstvo Brodna pre ďalšie generácie občanov Brodna.

Vedenie ZO JDS Žilina-Brodno