Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu

HODNOTIACA SPRÁVA

Názov organizácie: NADÁCIA POLIS ŽILINA

Číslo dotácie: 144/2017 – OKŠCRMR/2017

Názov projektu:

Neformálne zážitkové vzdelávanie s podporou medzigeneračného dialógu

Správa: Moderovanými diskusiami s profesijnými elitami sme prehĺbili poznanie a kritické myslenie účastníkov aj internetových divákov a konfrontovali ich vedomosti s odborníkmi. Súčasne sme sprostredkovali verejnosti medzigeneračné dialógy a seniorom tiež užitočné strávenie času zmierňujúce pocit sociálnej izolovanosti.

Témy, ktoré sme v období január – september 2017 zorganizovali:

Tajomstvo času s vedcom Štefanom Markušom. Moderoval Tibor Máhrik.

Článok: http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=14956

Následky autoritatívnej neempatickej výchovy v detstve so psychiatrami Petrom Pothe a Jozefom Haštom. Článok: http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=14982

O udavačstve s občianskym aktivistom Miroslavom Pollákom, spisovateľom Petrom Juščákom a univerzitným profesorom Jánom Grexom. Moderovala Lucia Faltinová. Článok: http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=15066

Ako porozumieť sviatostiam v 21. storočí s Helmutom Schullerom. Tlmočili Jana Čechová a Peter Žaloudek.

Občania ČSR v táboroch GULAG so spisovateľom a bádateľom Petrom Juščákom. Článok: http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=15151

Psychické problémy v starobe so psychiatrom Jozefom Haštom. Článok: http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=15351

Msgr. Jozef Tiso a Slovenský štát s historikmi SAV Dušanom Kováčom, Martinou Fiamovou, Katarínou Hraskou a Miloslavom Szabó. Článok: http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=15358

 

Podujatia sme vysielali v priamom prenose.

 Záznamy sú dostupné v archíve na www.youtube.com/nadaciapolis.

Fotogaléria je dostupná na: https://www.facebook.com/pg/nadaciapolis/photos/?tab=albums

 

Vypracovala: Ing. Milena Prekopová, 15.10.2017.