Kiosk, festival nového slovenského divadla a tanca

Desiaty ročník festivalu nového slovenského divadla a tanca Kiosk, sa uskutočnil 27. – 30. júla 2017 v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, v priestoroch Novej synagógy Žilina, v aule Mestského úradu a priestoroch budovy Elektrární. Festival zahájil intenzívny pohybový workshop (20.-26. 7. 2017) a symbolicky ho uzavrelo udeľovanie ocenenia Počin [Poučn] za svetelný dizajn festivalových predstavení. Témou festivalu bol Nový divák. Zaostril teda priamo na diváka a jeho úlohu v súčasnom nezávislom divadle a tanci.

Jubilejný desiaty ročník (symbolicky sme ho pre tento rok nazvali KioX) ponúkol v hlavnom programe 16 formálne i obsahovo rôznorodých projektov, inscenácií, performance vytvorených Slovákmi pôsobiacimi doma aj v zahraničí. Niektoré z nich boli na Slovensku uvedené po prvýkrát: Barbora Látalová, Zden Brungot Svíteková: Different?; Viktor Černický: Parolapolea; Marika Smreková, Matěj Nytra a HaDivadlo: Ice Pøz; Peter Šavel, Lucia Kašiarová, Tomáš Vtípil: Eau de Vie – (Mo)mentální tanec. Priamo pre festival vznikli dve premiéry: Rilato, v ktorej pod vedením režiséra Petra Gondu účinkovali neherci zo Žiliny a Nové sady, fyzické predstavenie Tomáša Janypku. Festival neobišiel ani detského diváka, v priestoroch Novej synagógy sa pod vedením tanečníčok Barbory Látalovej a Zden Brungot Svítekovej odohrala akčná tanečno-pohybová hra Bojovka, do ktorej sa mohli zapojiť deti aj ich rodičia. Festival kladie veľký dôraz na sprievodný program, ktorý ponúka možnosť divákom zúčastniť sa ďalších kreatívnych foriem, dotýkajúcich sa performatívnosti rôznym spôsobom – Inhabiting the Space, projekt, iniciatíva samotného festivalu, v ktorej performeri reagujú na atmosféru konkrétnych predstavení, zapája diváka a poskytuje možnosť vyjadriť sa a reagovať na tému a prebiehajúcu atmosféru festivalu cez bezprostrednú interakciu medzi umelcami a divákmi. Ďalej kreatívne diskusie s divadelnými kritikmi „mloki“, premietanie filmov, fotografický workshop, odborné diskusie s Platformou pre súčasný tanec (PlaST) a Anténou – sieťou pre nezávislú kultúru, koncerty, ranné diskusie s účinkujúcimi a divákmi, tanečné párty či možnosť zacvičiť si jogu medzi jednotlivými predstaveniami. Súčasťou festivalu bol aj pohybový workshop Lalita pod vedením tanečníka a choreografa Jara Viňarského a workshop Technickej produkcie divadelných festivalov s Katarínou Ďuricovou Tomášom Morávkom, ktorí majú skúsenosti so svetelným dizajnom a produkciou niekoľkých medzinárodných festivalov. Tohtoročnou témou festivalu bol Nový divák. Dramaturgovia sa zaoberali trendom súčasného divadla – zapájať diváka priamo do diania na scéne, aktivovať ho, fyzicky zapájať. Divák sa stáva súčasťou procesu, sám sa stáva aktérom. Aká je úloha nového diváka v súčasnom divadle a tanci? Má o takúto pozíciu vôbec záujem? Téma sa rozoberala najmä na ranných diskusiách, v ktorých sa v rozhovoroch s dramaturgičkou Majou Hriešik a tanečníkom Jarom Viňarským mali možnosť vyjadriť nielen účinkujúci, ale aj diváci. V hlavnom i sprievodnom programe bolo viacero predstavení, ktoré pracovali s interakciou, vďaka čomu téma rezonovala v celom programe a bola prítomná i v neformálnych diskusiách.
Kiosk upriamuje pozornosť aj na technickú časť divadelného umenia, ktorá je často prehliadaná alebo nedocenené. Festival po siedmykrát udelil cenu POČIN [POUČN], ocenenie za svetelný dizajn udelený pri festivale Kiosk. Cenu tento rok získalo predstavenie Princípy Newspeaku režiséra Rastislava Balleka. Na festivale Kiosk 2017 spolupracovalo v hlavnom programe 107 umelcov a ich spolupracovníkov, v sprievodnom programe 34 odborníkov, diskutérov, lektorov a profesionálnych performerov. Projekt Kiosk 2017 realizoval tím 14 organizátorov, 12 technikov a 13 dobrovoľníkov. Hlavný program navštívilo približne 600 divákov zo Slovenska i okolitých krajín, do workshopu sa zapojilo 21 účastníkov. Vďaka propagácii a následným mediálnym výstupom (články, reportáže v odborných časopisoch a celoslovenskom denníku) sa o súčasnom nezávislom divadle a tanci dozvedela široká verejnosť. Na základe záujmu divákov o festival a reakcií návštevníkov považujeme projekt Kiosk, festival nového slovenského divadla a tanca za úspešný, zmysluplný a prínosný nielen pre slovenskú divadelnú komunitu, ale aj pre žilinskú kultúrnu verejnosť a mesto Žilina, ktoré sa nepochybne na prelome letnej sezóny stáva centrom divadelného diania na Slovensku. Festival je primárne priestorom pre experiment, umelecký risk, žánrový presah, provokáciu, pričom však nezľavujeme z kvalitatívnych kritérií. Festival v Žiline svojim desiatym ročníkom potvrdil svoje miesto na nezávislej sovenskej divadelnej scéne. Návštevnosť, vypredané sály sú dôkazom, že o súčasné divadlo a tanec je záujem. Kiosk opäť pritiahol najmä mladú a strednú lokálnu generáciu, ale aj divadelných priaznivcov a profesionálov zo Slovenska, Čiech, ale aj Maďarska, Poľska či Bieloruska. Prehliadka Kiosk 2017 bola zároveň súčasťou programu Žilinského kultúrneho leta a obohatila tak letnú kultúrnu ponuku v regióne. Podrobnejšie informácie možno nájsť na webstránke festivalu: www.kioskfestival.sk