ŽLTA 2021

Číslo zmluvy 75/2021
Názov projektu ŽLTA 2021
Dátum konania projektu 31.10.2021
Predkladateľ OZ Žilina v pohybe

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo, aby sa tenis čo najviac hrával v Žiline a tenisová liga tomu výraznou mierom pomohla. Cieľom bolo prepájať ľudí, ktorí by sa pravdepodobne inak nestretli a vďaka lige si môžu nájsť výborných partnerov na tenis a pomôcť si aj v iných oblastiach. Cieľom bolo aj udržať rekreačných športovcov v kondícií. Motivovať a oceniť ich.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt s názvom ŽLTA 2021 zožal úspech u celej tenisovej komunity, ktorá sa vďaka nemu v Žiline vytvorila. Podarilo sa nám pozdvihnúť a rozviť predovšetkým amatérsky tenis na vyššiu úroveň. Do projektu sa okrem
amatérskych a rekreačných hráčov zapojili aj hráči, ktorá hrávali na profesionálnej úrovni. Zúčastnilo sa ho viac ako 90 hráčov, ktorí počas šiestich mesiacov odohrali približne 450 zápasov na tenisových kurtoch v Žiline. Finančné prostriedky sa použili na prenájom tenisových kurtov. Taktiež boli použité na ocenenia, trofeje a vecné ceny pre najlepších hráčov v daných kategóriách. Použili sa aj na športové vybavenia ako sú tenisové loptičky a iné.

Mediálne výstupy

Televízia Raj – 20.5.2021 – Interview
Televízia Raj – 12.9.2021 – Interview
Televízia Raj – 31.10.2021 – Interview
Žilinec – 27.6.2021 – Článok

Galéria

default