TURNAJEFUTBAL

Číslo zmluvy 74/2021 – OŠKŠCRMR / 2021
Názov projektu TURNAJEFUTBAL
Dátum konania projektu 21.8.2021
Predkladateľ Ladislav Németh – NELA ŠPORT

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo vzhľadom na poskytnuté finančné prostriedky zorganizovať aspoň jeden futbalový turnaj mladých futbalistiek napriek dosť hektickým podmienkam. To sa podarilo, aj keď na poslednú chvíľu odrieklo účasť niekoľko družstiev z rôznych príčin. Nakoniec sa stretli nakoniec tri družstvá, a tak sa systém turnaja operatívne zmenil na dvojkolovo, takže množstvo mladých dievčat a s nimi fan klub rodičov a divákov si prišlo na svoje. A hlavne sa jednalo o zmysluplné naplnenie prázdninového voľného času futbalom.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt sa podarilo zrealizovať podľa plánu, ale všetko je limitované množstvom financií. Dalo by sa urobiť podstatne viac, pri účasti v iných mestách bola kvalita usporiadania turnajov lepšia vzhľadom na vyššiu finančnú dotáciu. Ale celkovo spokojnosť a srdečná vďaka za podporu. Poskytnuté prostriedky boli použité na úhradu prenájmu ihriska, nákup športových trofejí, prípravné práce a všetky súvisiace materiálne náklady. Občerstvenie, pizze, rozhodcu som uhradil z vlastných zdrojov.

Mediálne výstupy

facebook – 08/2021 – článok + foto

Galéria

Mladé Žilinčanky víťazkami turnaja prípraviek