Žilinský triatlon 2021

Číslo zmluvy 73/2021
Názov projektu Žilinský triatlon 2021
Dátum konania projektu 14.8.2021
Predkladateľ Klub plaveckých športov NEREUS o.z.

Cieľom projektu bolo:
Zorganizovať medzinárodné triatlonové podujatie rovnako pre výkonnostných športovcov ako aj úplných amatérov. Motivovať ľudí vyskúšať si svoj prvý triatlon a priviesť ich tak k športovým aktivitám na celoročnej báze.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Dňa 14-15.augusta 2021 sa na vodnom diele Žilina uskutočnil už v poradí 23.ročník medzinárodných triatlonových pretekov s názvom Žilinský triatlonový festival. Podujatie pravidelne od jeho vzniku organizuje Klub Plaveckých športov NEREUS Žilina a patrí medzi najvýznamnejšie športové akcie v meste Žilina. Samotná Slovenská triatlonová únia hodnotí Žilinský triatlon ako „najlepšie zorganizovaný triatlonový pretek“ na Slovensku, vďaka čomu každoročne dostávame štatút aj majstrovstiev Slovenska. V rokoch 2018 a 2019 bol súčasťou organizácie aj Európsky pohár juniorov v triatlone, ktorého už prvý ročník bol veľmi pozitívne hodnotení medzinárodnou triatlonovou federáciu ETU. Na štart v jednotlivých kategóriách Žilinského triatlonu sa celkovo postavilo 455 pretekárov. Od najmladších detí od 8 rokov až po veteránske kategórie. Pretekali rovnako elitný pretekári na čele s naším olympionikom Richardom Vargom až po úplných amatérov ktorý si mohli triatlon vyskúšať na objemoch superšprint triatlonu. Novinkou tohto ročníka bol štafetový triatlon (Nie štafety Ja-Ty-On), kde súťažili 3-členné štafety, pričom každý člen absolvoval celý triatlon na objemoch superšprintu. Najväčšiu zásluhu na týchto úspešných číslach má práca skúseného, viac ako 100-členného, organizačného tímu a veľkorysá pomoc partnerov podujatia. Pozitívne hodnotenia funkcionárov ale aj samotných pretekárov dávajú organizačnému tímu chuť a motiváciu pokračovať v nasadenom trende a hľadať možnosti na ďalší rozvoj a skvalitňovanie preteku. Finančné prostriedky boli použité na samotnú organizáciu preteku, od prenájmov a miezd až po propagáciu, ceny, materiálne zabezpečenie a občerstvenie

Mediálne výstupy

RTVS – 14.8.2021 – goly body sekundy – krátky záznam z preteku

Galéria