Žilinský miešaný zbor na Medzinárodnom festivale Cracovia Cantans 2022

Číslo zmluvy 4/2022
Názov projektu Žilinský miešaný zbor na Medzinárodnom festivale Cracovia Cantans 2022
Dátum konania projektu 17.6.2022
Predkladateľ Miešaný zbor Žilina, OZ

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom bola zodpovedná, kvalitná, dôstojná a hodnotná
reprezentácia speváckeho zboru, zborového spevu, mesta Žilina, žilinského
regiónu a Slovenska v zahraničí, šírenie dobrého mena slovenského
zborového spevu v okolitých krajinách. Zároveň prezentovať tvorbu
súčasných slovenských hudobných skladateľov na medzinárodných
koncertných pódiách. Toto všetko spevácky zbor splnil so cťou.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Cieľ projektu bol splnený, úspešne sme reprezentovali mesto Žilina aj Slovenskú republiku na festivale Crakovia Cantans 2022 v Krakove ako jediný zbor zo Slovenska v konkurencii zborov z Bulharska, Nemecka, Švédska, Českej republiky či Poľska. Finančné prostriedky boli využité v súlade s rozpočtom grantovej dotácie. Festivalu predchádzalo sústredenie, tu sa docvičoval repertoár na súťaž a koncerty. Korepetítor aj hlasový pedagóg boli k dispozícii a boli využití individuálne aj kolektívne. Poskytnuté finančné prostriedky boli využité na uhradenie nákladov spojených s realizáciou projektu, na autobusovú dopravu do Krakova, prepravu počas festivalu a späť. Zároveň aj na uhradenie ubytovania pre spevákov zboru. Miešaný zbor Žilina vo svojej kategórii dosiahol výborné hodnotenie, strieborné pásmo v kategórii miešaných zborov. Premiérovali sme dielo Dies irae, ktoré pre náš zbor napísal mladý skladateľ Tomáš Vrškový. Po vynútenej pauze sa zbor dostal do výbornej speváckej kondície a stabilizoval spevácky káder.

Mediálne výstupy

facebook – po 17.6.2022 – fotografie, príbehy
webstránka www.zilinachoir.eu – po 27.6.2022 – informácia, článok, fotografie
nástenka pre členov Miešaného zboru – po 20.6.2022 – fotografie
webstránka www.cracoviacantans.com – po 17.6.2022 – výsledky súťaže, fotografie, informácie
facebook Cracovia Cantans – po 17.6.2022 – fotografie, komentáre

Galéria

Fotografia z koncertu Miešaného zboru Žilina v Kostole sv.
Kataríny v Krakove 18.6.2022 od 19.00 hod. 

17.6.2022 poobede sme mali nácvik pred súťažou v aule na
Univerzite v Krakove 

Fotografia zo slávnostného galakoncertu a vyhlásenia výsledkov
19.6.2022 vo filharmónii

Fotografia zo sústredenia, príprava na festival Cracovia Cantans
2022

Fotografia zachytáva chvíle tesne po súťažnom vystúpení
18.6.2022 na schodoch lýcea v Krakove