Letný galaprogram

Číslo zmluvy 42/2022
Názov projektu Letný galaprogram
Dátum konania projektu 25.5.2022
Predkladateľ Zuzana Nezvalová – Tanečné štúdio Lentilky

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo podporiť kultúrny život v meste Žilina, podujatie s takmer už vyše 20. ročnou tradíciou, na ktorom každoročne odprezentujeme prácu a dlhé hodiny trénovania Tanečného štúdia Lentilky. Aj napriek dvojročnej prestávke v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19, bolo vidieť, že si tanečné štúdio dokázalo udržať svojich tanečníkov v plnej sile a motivovať všetkých od najmenších po najstarších k úžasným výkonom, čo bolo vidieť aj na samotnom predstavení. Azda najväčšou túžbou a cieľom bolo postaviť sa opäť na javisko v plnom nasadení a predviesť tie najkrajšie choreografie, s ktorými TS Lentilky úspešne reprezentujú mesto Žilina a Slovensko na medzinárodných a domácich súťažiach. Deti všetkých vekových kategórii ukázali čo sa naučili a súčasne mohli predviesť pred svojimi spolužiakmi v doobedňajších hodinách v predstaveniach pre školy a súčasne na večernom galaprograme pre verejnosť. Galaprogram nenechal nikoho bez emócii, pocitu šťastia, radosti a krásneho kultúrneho zážitku.
Ďakujeme. Zuzana Nezvalová

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt bol úspešný, realizáciou projektu sa naplnili jeho ciele. Grantová dotácia v hodnote 800 eur bude použitá na uhradenie nájmu sály Domu odborov, kde sa samotný galaprogram konal.
Dotácia je v dnešnej dobe pre TS Lentilky veľkým prínosom, a tak ako v minulých rokoch bude efektívne a hospodárne využitá. Veríme, že aj v budúcich rokoch mesto Žilina podporí zmysluplné projekty TS Lentilky, ktoré rozvíjajú kultúrny život v meste a podporujú samotných tanečníkov.
Mestu Žilina za finančnú podporu veľmi ďakujeme.

Mediálne výstupy

Facebook, Instagram, propagačné plagáty – 15.5. – 25.5.2022 – upútavky na facebooku, instagrame, soc.sieťach, oznam v školskom rozhlase
sociálne siete – 15.5.-25.5. 2022 – príspevky, publicita, oznamy

Galéria 

Aladin, tanec DVK B

Letný galaprogram Aladin, juniorky Aladin, tanec DVK A

Letný galaprogram Aladin, tanec DVK A a B Aladin, mini, deti, juniorky