Žilinská detská univerzita 2020

Číslo zmluvy: 52/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Žilinská detská univerzita 2020
Dátum konania projektu: 13.7.2020
Predkladateľ: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Cieľom projektu bolo: Motivačnými prednáškami a ukážkami vzbudiť záujem detí o štúdium prírodných a
technických vied,

  • naučiť deti vedecky prezentovať svoje názory a vedomosti,
  • pripraviť pôdu pre zmenu vzťahu a zvýšeniu záujmu študentov stredných škôl k vede, technike, výskumu a následne aj zvýšenie záujmu o štúdium na technických univerzitách s možnosťou orientovať svoju kariéru do oblasti výskumu,
  • formou hry, otázok, odpovedí, názorných praktických ukážok priblížiť žiakom základných škôl výsledky vedy a techniky, zbaviť deti neprimeraného rešpektu pred prírodnými a technickými vedami, najmä matematikou, prírodovedou, prípadne neskôr fyzikou (v zmysle Komenského „Schola ludus – škola hrou“),
  • prostredníctvom mladej generácie pozitívne ovplyvniť názor ich rodičov a širšej verejnosti na význam výskumu pre rozvoj spoločnosti,
  • rozvíjať spoluprácu základného a vysokého školstva pri hľadaní a formovaní talentovaných detí s vyhliadkou budúceho štúdia na technickej VŠ a uplatnením sa v technickej praxi.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Letná aktivita Žilinská detská univerzita (ŽDU) 2020 sa v tomto roku uskutočnila od 13.7.2020 a trvala do 17.7.2020, ale vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s Covid19 sa uskutočnila dištančnou formou. Na ŽDU 2020 sa prihlásilo 60 detí. Týždňový program detí na ŽDU 2020 v čase od 9:00 do 12:00 h vypĺňali prednášky (celkovo 15 prednášok), ktoré boli realizované buď online alebo išli zo záznamu (dopredu natočené prednášky v laboratóriách UNIZA a na letisku). Na konci prednáškového dňa bol pre deti pripravený kvíz, na ktorý mohli deti do 13:00 h odpovedať. Každý deň cez YouTube kanál sledovalo prednášky zhruba 50 detí. Podmienky na získanie diplomu a titulu „Elektrikárik“ splnilo 41 detí (odoslalo vyplnené odpovede aspoň na 4 kvízy z 5). Tento rok sa slávnostná promócia z dôvodu pretrvávajúcej pandémie neuskutočnila a deti dostanú diplomy a knihu zo ŽDU poštou. Na ŽDU 2020 spolupracovalo v rámci prednášok 27 pedagógov a pripravovalo ju 6 administratívno-technických pracovníkov, na príprave prenosu, nahrávania a spravovania prednášok spolupracovalo 5 pracovníkov AMT (Ateliéru multimediálnej tvorby) z KMIKT FEIT UNIZA. Multimediálny záznam z prednášok z jednotlivých dní na ŽDU 2020 je k dispozícii na adrese: https://zdu.uniza.sk. Finančné prostriedky sa použili na tlač knihy Žilinská detská univerzita, ktorá bude spolu s diplomom zaslaná aktívnym účastníkom ŽDU 2020.

Mediálne výstupy:

prvý deň ŽDU 2020 pondelok – 13.7.2020 – https://www.youtube.com/watch?v=_HNSoGfSMNM
utorok 14.7.2020 – https://www.youtube.com/watch?v=lCarYkuBW6k
streda 15.7.2020 – https://www.youtube.com/watch?v=N5iiJDAsVzk
štvrtok 16.7.2020 – https://www.youtube.com/watch?v=Naav7WFaNSE
piatok 17.7.2020 – https://www.youtube.com/watch?v=uyUGLQ7ZEgw
Žilinskú detskú univerzitu absolvovalo online 43 žiakov – 25.7.2020 – https://www.teraz.sk/zilinsky-kraj/zilinsku-detsku-univerzituabsolvoval/482802-clanok.html
1. ročník Žilinskej detskej univerzity prebiehal online, deti získali titul “elektrikárik“ – 23.7.2020 – https://www.zilinak.sk/prispevky/15389/16-rocnik-zilinskej-detskej-univerzity-prebiehal-online-deti-ziskali-titulelektrikarik

Galéria: