13. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2020 – vzdelávací program

Číslo zmluvy: 56/2020
Názov projektu: 13. ročník Medzinárodného festivalu Fest Anča 2020 – vzdelávací program
Dátum konania projektu: 29.8.2020
Predkladateľ: ANČA

Cieľom projektu bolo: Cieľom popularizačného vzdelávacieho programu bolo priblíženie animácie a príbuzných druhov vizuálneho umenia čo najširšiemu okruhu divákov. Pútavým sprievodným programom mal festival za cieľ zväčšiť svoj zásah a počet divákov na festivale. Prehliadka CO krytov mala za cieľ predstaviť a sprístupniť Žilinu pre návštevníkov festivalu z iných miest a zo zahraničia.
Cieľom programu pre profesionálov bolo budovanie profesionálneho prostredia animácie na Slovensku, ako aj prepájanie tvorcov a inštitúcií.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Medzinárodný festival animácie Fest Anča 2020 sa uskutočnil v náhradnom termíne 27. až 30. augusta 2020. Aj napriek protipandemickým opatreniam sa festival podarilo zorganizovať a realizoval sa úspešne všetok plánovaný program na všetkých obvyklých miestach festivalu.
Vzdelávací program festivalu sa realizoval najmä v piatok a v sobotu počas festivalového víkendu. Okrem
prehliadkya workshopov je však vzdelávacia dimenzia festivalu aj v samotnej filmovej dramaturgii festivalu a v lektorských úvodoch pred premietaniami.
V piatok mali návštevníci možnosť zúčastniť sa prehliadky krytov civilnej obrany mesta Žilina, ale taktiež vyrobiť si vlastné rúško z recyklovaného textilu na workshope na Stanici Žilina- Záriečie.
V sobotu boli pre návštevníkov pripravené dva workshopy na Stanici Žilina-Záriečie. Pre deti bol pripravený
workshop k seriálu Drobci vedený animátorkou a tvorkyňou Drobcov, Vandou Raymanovou. Pararelne prebiehal aj workshop zameraný na výrobu vlastného festivalového oblečenia z recyklovaného textilu.
Finančné prostriedky poskytnuté z dotačnej schémy mesta Žilina boli využité na pokrytie prostriedkov priamo súvisiacich s organizovanám workshopov a iného vzdelávacieho programu na festivale.

Mediálne výstupy:

RTVS – 22. júl 2020 – hlavné správy RTVS
Rádio Slovensko – 23. júl 2020 – interview
Kinečko – 24. júl 2020 – článok
Denník N – 12. august 2020 – článok
Pravda – 27. august 2020 – článok

Galéria: