Žilinská 50 tka 25 ka a 15 tka – diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny

Číslo zmluvy 86/2022
Názov projektu Žilinská 50 tka 25 ka a 15 tka – diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny
Dátum konania projektu od 10.9.2022
Dátum konania projektu do 10.9.2022
Predkladateľ KST STAVBÁR Žilina

Cieľom projektu bolo:
Naším cieľom bolo uskutočniť pre širokú turistickú a cykloturistickú verejnosť a občanov Žiliny turistickú a cykloturistickú akciu v okolí mesta, chceli sme predstaviť krásy Kysuckej vrchoviny. Podporiť pravidelnú športovú činnosť obyvateľov a zmysluplné využitie voľného času mladej generácie. Vďaka podpore mesta Žilina sme tento rok uskutočnili už v poradí 11. ročník diaľkového turistického pochodu okolím Žiliny. V tomto roku bola táto akcia opätovne zaradená do celoslovenského kalendára diaľkových turistických pochodov. Hlavným prínosom bolo propagácia turistiky ako zdraviu prospešnej fyzickej aktivity, vďaka nášmu pochodu bola priblížená všetkým občanom, záujemcom o zdravý životný štýl. Na túto obnovenú tradíciu, v minulosti veľmi obľúbenej akcie, boli veľmi priaznivé ohlasy u širokej turistickej a cykloturistickej verejnosti.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Dňa 10.9.2022 sa uskutočnil už 11. ročník tejto nádnehnej akcie. Aj za trochu nepriaznivého počasia sa akcia tešila veľkej účasti aj u rodičov s menšími účastníkmi. Potešila nás aj zvyšujúci počet účastníkov cykloturistiky. Pochod sa už tradične začínal na Hlinkovom námestí, kde jednotlivý účastníci boli zaevidovaný a boli im poskytnuté mapové podklady vyznačenej trasy, spomienkový predmet – odznak a nášivka na bundu a malé občerstvenie pozostávajúce z proteínových tyčiniek a dobošiek. Následne sa účastníci v organizovaných skupinách odobrali na nimi vybraný druh pochodu. Pre nich najvyhovujúcejším spôsobom či už na pešo alebo na bicykli. Z poskytnutých finančných prostriedkov bola zaplatená tlač mapových listov k jednotlivým trasám, výroba spomienkových predmetov – účastnícky list, odznak a nášivka. Ostatné vynaložené náklady na reklamu, občerstvenie a iné boli v réžií klubu.

Mediálne výstupy

webová stránka – 25.8.2022 – 10.9.2022 – článok https://kststavbarzilina.sk
tlačová reklama – 27.8.2022 – 10.9.2022 – oznam – plagát

Galéria

KODAK Digital Still Camera
KODAK Digital Still Camera