HALOVÉ TURNAJE

Číslo zmluvy 88 / 2022
Názov projektu HALOVÉ TURNAJE
Dátum konania projektu od 10.9.2022
Dátum konania projektu do 15.11.2022
Predkladateľ ŠKF VIX ŽILINA

Cieľom projektu bolo:
Umožniť mladým dievčatám športové vyžitie na športovom poli vo forme futbalového turnaja a zároveň tak poskytnúť zmysluplné využitie voľného času. Toto je vždy naše motto pri organizácii futbalových podujatí, ktoré prinášajú uplatnenie v športe a radosť mladej generácie zo športového
vyžitia

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Cieľ projektu sa podarilo vcelku naplniť, aj keď bolo množstvo problémov. že sa muselo podujatie zrušiť, preložiť na iné termíny a nakoniec sa miniturnaj uskutočnil vonku na štadióne v Bytči. Tesne pred turnajom vypadli zo zdravotných príčin a malého počtu dievčatá Martina a kvôli kolapsu s dopravou nepricestovali Vítkovice. Improvizácia s odohraním sa ale mimoriadne vydarila, keď sme zostavili po dve družstvá Žiliny a Bytče, ktoré systémom každý s každým odohrali šesť zápasov, ktoré mali výbornú úroveň. Veľké poďakovanie patrí domácim činovníkom, ktorí poskytli bezplatne ihrisko na odohranie. Od leta totiž v Bytči založili za našej pomoci dievčenský futbal, ktorý sa ujal a rastie záujem v tomto regióne. A to je dobre. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie športových trofejí, futbalové lopty, rozhodcu, prepravu hráčok do Bytče. Tiež administratívne práce – letáky, propozície, rozpisy atď. Bagety a pitný režim sme uhradili zo svojich prostriedkov.

Galéria