Žilinská 50 tka 25 ka a 15 tka – diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny

Číslo zmluvy 577/2023
Názov projektu Žilinská 50 tka 25 ka a 15 tka – diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny
Dátum konania projektu od 9.9.2023
Dátum konania projektu do 9.9.2023
Predkladateľ KST STAVBAR Žilina

Cieľom projektu bolo:
Naším cieľom bolo uskutočniť pre širokú turistickú a cykloturistickú verejnosť a občanov Žiliny turistickú a cykloturistickú akciu v okolí mesta, chceli sme predstaviť krásy Kysuckej vrchoviny. Podporiť pravidelnú športovú činnosť obyvateľov a zmysluplné využitie voľného času mladej
generácie. Vďaka podpore mesta Žilina sme tento rok uskutočnili už v poradí 12. ročník diaľkového turistického pochodu okolím Žiliny. V tomto roku bola táto akcia opätovne zaradená do celoslovenského kalendára diaľkových turistických pochodov. Hlavným prínosom bolo propagácia turistiky ako zdraviu prospešnej fyzickej aktivity, vďaka nášmu pochodu bola priblížená všetkým občanom, záujemcom o zdravý životný štýl. Na túto obnovenú tradíciu, v minulosti veľmi obľúbenej akcie, boli veľmi priaznivé ohlasy u širokej turistickej a cykloturistickej verejnosti.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Dňa 9.9.2023 sa uskutočnil už 12. ročník tejto nádnehnej akcie. Za priaznivého počasia sa akcia tešila veľkej účasti aj u rodičov s menšími účastníkmi. Potešila nás aj zvyšujúci počet účastníkov cykloturistiky. Pochod sa už tradične začínal na Hlinkovom námestí, kde jednotlivý účastníci boli zaevidovaný a boli im poskytnuté mapové podklady vyznačenej trasy, spomienkový predmet – odznak a nášivka na bundu a malé občerstvenie pozostávajúce z vody a dobošiek. Následne sa účastníci v
organizovaných skupinách odobrali na nimi vybraný druh pochodu. Pre nich najvyhovujúcejším spôsobom či už na pešo alebo na bicykli. Následne boli na trase zabezpečené občerstvovanie stanice v ktorých sa jednotlivý účastníci mohli posilniť. Z poskytnutých finančných prostriedkov bola
zaplatená reklama a propagácia akcie a poskytnuté občestvenie účastníkom. Ostatné výroba spomienkových predmetov – účastnícky list, odznak a nášivka a iné boli v réžií klubu.

Mediálne výstupy

oznam – 11.9.2023 – https://www.facebook.com/media/set/?vanity=dimitar.conev.65&set=a.2506783096164854
plagát – 20.8.2023-9.9.2023 – plagát v tlačenej podobe
mail – 25.8.- 8.9.2023 – oznam o konaní akcie
Celoštátny builten KST – do 9.9.2023 – oznam

Galéria