MDD – Deň rodinnej turistiky

Číslo zmluvy 576/2023
Názov projektu MDD – Deň rodinnej turistiky
Dátum konania projektu od 3.6.2023
Dátum konania projektu do 3.6.2023
Predkladateľ KST Stavbár

Cieľom projektu bolo:
Cieľom tejto akcie bolo pripraviť pre deti a ich rodičov príjemný priestor a návod ako si zašportovať, zasúťažiť spoločne.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
KST Stavbár Žilina si pripravilo v rámci svojej činnosti tento rok akciu pre deti a mládež. MDD – Deň rodinnej turistiky. Akcia bola zameraná na podporu komunity detí a mladých ľudí so záujmom o šport a aktívne využívanie voľného času turistikou. Táto akcia nadväzovala na dlhoročnú tradíciu Dňa rodinnej turistiky, ktorú pravidelne organizovali jednotlivé turistické kluby. Na akcii sa zúčastnilo mnoho detí v sprievode rodičov a starých rodičov. Organizátori usmerňovali účastníkov ako správne
vykonávať dané činnosti, ako sa utáboriť, liezť po lane a pracovať s lanom. Veľký úspech malo nie len skákanie vo vreci, ale aj hod granátom. Deti mohli skúsiť aj jednoduché prvky atletiky a tí menej zdatný oddychovali pri maľovaní na tvár. Malí ale aj tí väčší účastníci si po absolvovaní jednotlivých
súťaží odniesli sladké ceny. Víťazi sme boli všetci organizátori, ktorých potešila početná účasť na akcii a deti tím že si užili pekný a plnohodnotný deň v kruhu rodiny a priateľov a nadviazali nové kontakty.

Mediálne výstupy 

internerová stránka – jun 2023 – https://kststavbarzilina.sk/mdd-den-rodinnej-turistiky/

Galéria