Zdravý domov pre včely

Číslo zmluvy: 65/2020-OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Zdravý domov pre včely
Dátum konania projektu: 12.11.2020
Predkladateľ: Naše včely o.z.

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo zakúpenie lisu na výrobu voskových medzistien a zorganizovanie
prednášky na tému spracovania včelieho vosku tak, aby sa pri výrobe medzistien používal len včelárov vlastný vosk a pomohol sa takto uzavrieť časom aj kolobeh včelieho vosku u včelárov v Žiline resp. v okolí a ochránil sa zdravotný stav včiel.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Náš projekt sa nám podarilo zrealizovať a poskytnuté prostriedky boli použité na zakúpenie lisu na voskové medzisteny s príslušenstvom. Nakoľko z dôvodu pandemických opatrení nebolo možné realizovať prednášku ani cvičenie naživo, rozhodli sme sa zorganizovať na túto tému online prednášku pre priaznivcov včelárenia a včelárov v čom budeme aj ďalej pokračovať.

Mediálne výstupy:

Facebook (facebook.com/Nasevcely) – 11.október 2020 – súčasnosť – článok
Webová stránka (vcely.rosina.sk) – 11.október 2020 – súčasnosť – článok
Microsoft Teams webinár – 12.november 2020 – online prednáška

Galéria: