Zbohom, smetisko, vitaj park a ihrisko 2

Číslo zmluvy 119/2022
Názov projektu Zbohom, smetisko, vitaj park a ihrisko 2
Dátum konania projektu od 30.7.2022
Dátum konania projektu do 1.11.2022
Predkladateľ Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo dokončenie projektu z roku 2021 (Zbohom. smetisko, vitaj novy park a ihrisko

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt Zbohom, smetisko , vitaj park a ihrisko 2 sa nám podarilo zrealizovať. Cieľom projektu bolo dokončenie projektu z roku 2021. Podarilo sa nám vyčistiť okolie novej plochy od smetí, rozšírit plochu na športovanie ako aj odvodniť (plastovými potrubiami) úplne celú plochu ihriska, vysadiť trávnik, zakúpiť okrasné stromčeky v kvetináčoch (sadiť ich nemôžme kvôli srnkám ktoré nám ich v zime ohrýzajú tak na zimu ich odkladáme na tribúnu TJ). Zakúpili sme aj nádoby na separovanie odpadu. Ďalej sa nám na tejto ploche podarilo vybudovať aj volejbalové ihrisko, umiestniť prenosné brány na futbal. Výsadbu a starostlivosť o túto plochu (kosenie, valcovanie a polievanie) realizovala firma ETRAAUTO (sponzorsky) čo nám prispelo k ušetreniu finančných prostriedkov na výsadbu a údržbu tejto plochy. V spolupráci z mestom Žilina, pokračujeme vo výstavbe streetballového ihriska, ktoré začneme stavať ako náhle to počasie dovolí kvôli prejazdu cez futbalové ihrisko. V rámci brigád boli zapojené družstvá prípravky, žiakov a mužov TJ Zádubnie + DHZ Zádubnie ako aj bežný občania obce. Týmto sa chcem poďakovať mestu Žilinu za poskytnutie finančných prostriedkov a verím, že za pomoci mesta Žilina budeme pokračovať a rozširovaní tejto plochy aj v budúcnosti.

Galéria