ZaKoZa – vybudovanie prvej žilinskej komunitnej záhradky

Číslo zmluvy 120/2022
Názov projektu ZaKoZa – vybudovanie prvej žilinskej komunitnej záhradky
Dátum konania projektu od 1.2.2022
Dátum konania projektu do 31.10.2022
Predkladateľ OKOPEME o.z.

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bola revitalizácia nevyužívaného priestoru v rámci sídliska Hliny VI a vybudovanie fungujúcej komunitnej záhrady, aktívnej zelenej plochy v meste, s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy a ovzdušia a zlepšiť potravinovú sebestačnosť obyvateľov sídliska Jej cieľom je byť priestorom
na výsadbu, kultivovanie, pestovanie rôznych druhov rastlín: úžitkových, okrasných, využívajúc prvky permakultúry, pre členov záhradky. Ďalším cieľom bolo umožniť stretávanie, výmenu skúseností a utužiť tak vzťahy medzi obyvateľmi, od najmenších detí po dôchodcov. Osveta a vzdelávanie v ekologických témach zážitkovou formou (napr. kolobeh vody, stavba pareniska, kompostovací deň, a pod.)

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt hodnotíme úspešne. Napriek prvotným komplikáciám s dostupnosťou a cenami dreva sa nám podarilo vybudovať a osadiť 14 vyvýšených záhonov, 9 z nich prinieslo prvú úrodu pre svojich pestovateľov. Na pozemok boli umiestnené nádoby na zber dažďovej vody, vďaka ktorým sme mohli zavlažovať a prežiť tak naozaj horúce a suché leto. Podarilo sa vymedziť chodníčky medzi záhonmi, ďalej sa založili spoločné záhony trvaliek, okrasných rastlín a byliniek, zasadili sa ovocné kríky. Vzhľadom na časové zdržanie pri ohlásení drobnej stavby, ktoré bolo potrebné pre stavbu plotu, sme boli nútení zmeniť harmonogram, avšak celková realizácia projektu sa tým neohrozila a plot, ktorým sa malo začať, sa osadil na jeseň. Všetky činnosti sme robili svojpomocne počas dobrovoľníckych brigád, vo voľnom čase alebo počas dovoleniek. Aj vďaka tomu vznikla živá komunita – pravidelne sa na záhradke pri pestovaní, brigádach a spoločných diskusiách stretávajú nadšenci všetkých vekových skupín. Od malých detí, ktoré tu objavili raj pre hry a nápady, cez ľudí v produktívnom veku, ktorí v
manuálnej práci nachádzajú aktívny relax, až po seniorov, ktorí inšpirujú, radia a aj aktívne pracujú. Všetci členovia sa riadia zásadami prírodného pestovania, nie sú povolené žiadne chemické prípravky či hnojivá. Na našom sídlisku tak vzniklo zelenšie prírodné miesto pre stretnutia jeho obyvateľov.

Mediálne výstupy

webová stránka Zakoza.sk – pernamentne – Informácia na našej web stránke v časti podporovatelia (logo, citácia pána primátora). https://www.zakoza.sk/podporovatelia/
FB stránka – 3.11.2022, na trvalo – Post o financovaní záhradky
Žilinský večerník – 29.03.2022 – Článok v novinách
Žilinak – 30.03.2022 – Internetový článok
Žilinský večerník – 08.11.2022 – Článok v novinách
Študentský časopis Hmota – do konca roku 2022 – online článok

Galéria

Účasť na letných brigádach bola veľká, prišli aj celé rodiny. Na jar pred začiatkom prác to vyzeralo takto Trvalky, kríky, bylinky, všetko má na záhradke svoje miesto. Vyvýšené záhony počas letnej sezóny boli v plnej zeleni. Pohľad z diaľky na oplotenú záhradku. Systém na zber dažďovej vody umožnil v lete polievanie záhonov.