Veľká cena Žiliny, 41.ročník

Číslo zmluvy 544/2023
Názov projektu Veľká cena Žiliny, 41.ročník
Dátum konania projektu od 25.11.2023
Dátum konania projektu do 26.11.2023
Predkladateľ Kraso klub Žilina

Cieľom projektu bolo:
Podpora zmysluplnej aktivity pre deti a mládež Zníženie finančnej náročnosti pretekov pre klub Zabezpečenie 1 bezplatných pretekov pre pretekárov nášho klubu Reprezentácia mesta Žiliny

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Na Veľkej cene Žiliny sa zúčastnilo dokopy 205 pretekárov z celého Slovenska. Nakoľko si naše preteky krasokorčuliarsky zväz vybral ako nominačné preteky pre seniorky, mali sme aj medzinárodný technicky a rozhodcovský panel. Pretekári sa predstavili v 21 kategóriách. Deti z nášho klubu si odniesli 4 zlaté, 1x striebro a 2 bronzové umiestnenia. Organizovanie pretekov je veľmi náročné. Opäť preverilo náš klub, že sme schopní spojiť sa pre dobrú vec a pomôcť. Všetci rodičia dobrovoľnícky strávili víkend na ľade. Pomáhali pri kamere, hlásení, púšťaní hudieb, registrácii, vyhlasovaní výsledkov, zdravotnom dozore atď. Niektorí piekli, iní robili šaláty, varili kapustnicu. Každý prispel ako vedel. Preteky stmeľujú aj naše deti. Robili si plagáty, ktorými ozdobili jednu stranu hľadiska a spolu si navzájom fandili. Pomáhali vyhlasovať výsledky, taktiež pri registráciípretekárov.
Vážime si, že nás prišiel navštíviť aj p.primátor Fiabane. Finančné prostriedky sme využili na čiastočnú úhradu prenájmu ľadovej plochy, na kúpu trofejí a darčekov pre pretekárov.

Mediálne výstupy

stránky mesta Žiliny – november 2023 – plagát
plagáty na zimnom štadóne – 20-26.11.2023 – plagát
stránka www.krasoklubzilina.sk – november 2023 – všetky informácie
stránka www.kraso.sk, instagram – november 2023 – všetky informácie
článok z VC ZA zaslaný do viacerných médii – 29.11.2023 – SP21