STREETBALL PROTI RAKOVINE 2023

Číslo zmluvy 543/2023
Názov projektu STREETBALL PROTI RAKOVINE 2023
Dátum konania projektu od 9.6.2023
Dátum konania projektu do 10.6.2023
Predkladateľ Žilinská mestská basketbalová liga

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bolo spojiť protirakovinovú osvetu a prevenciu so športom, rozhýbať streetballom, čo najviac ľudí bez rozdielu veku a popri tom upriamiť ich pozornosť na celospoločenský problém, ktorým rakovina jednoznačne je.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Realizáciou projektu STREETBALL PROTI RAKOVINE 2023 sa podarilo naplniť všetky stanovené ciele.
Vďaka opätovnej podpore mesta Žilina sa uskutočnil už 14. ročník turnaja, ktorý sa po druhýkrát konal počas dvoch dní. V piatok 09.06.2023 sa uskutočnil turnaj detí zo základných škôl NEW GENERATION CHALLENGE, ktorého sa zúčastnilo v 36 tímoch takmer 140 detí z 12 základných
škôl súťažiacich v 3 kategóriách (U11, U13 a U15).
V sobotu 10.06.2023 sa konal turnaj dospelých, ktorého sa v 3 kategóriách (muži, rekre a mix)
zúčastnilo v 18 družstvách takmer 90 hráčov a hráčok. V oboch hracích dňoch bola naplnená kapacita turnaja, pričom z dôvodu záujmu detských účastníkov bolo nutné navýšiť plánovaný počet tímov o 4 v každej kategórii.
Kompletné výsledky turnaja sú prístupné na webe projektu:
https://www.sbpr.sk/Turnaje/Zilina-NG/Vysledky/
https://www.sbpr.sk/Turnaje/Zilina-SPR/Vysledky/
Za výťažok z projektu v celkovej výške 1.750 boli pre pacientov onkologických ambulancií FNsP Žilina zakúpené 4 mobilné nočné stolíky a sady liečivých čajov.
fotogalérie z projektu sú k dispozícii tu:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.726287932632849&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.727797702481872&type=3
https://www.sbpr.sk/Galeria/2023/SPR2023-New-Generation-Challenge/
https://www.sbpr.sk/Galeria/2023/Streetball-proti-rakovine-2023/
Finančné prostriedky z grantu boli použité na ceny pre víťazov (poháre, medaile, darčekové koše), pamätné tričká a hracie dresy pre účastníkov, nákup hracích lôpt, prenájom mobilného oplotenia.

Mediálne výstupy

https://www.sbpr.sk/index.php – jún 2023 – apríl 2024 – web projektu
https://www.facebook.com/streetballprotirakovine – jún 2023 – september 2023 – FB stránka projektu
Žilinský večerník – 05.06.2023 článok – https://www.zilinskyvecernik .sk/clanok/strnasty-rocnikznamehocharitativneho-podujatia-klope-na dvere/1263
Žilinský večerník – 13.06.2023 – článok – https://www.zilinskyvecernik .sk/clanok/s-basketbalovou-loptou-pr otirakovine-bojuju-v-ziline-uz-strnast rokov/12645/
Žilinský večerník – 19.09.2023 – článok – https://www.zilinskyvecernik .sk/clanok/basketbalova-lopta-poma hala-vziline-ako-kazdy-rok/12849/
TV RAJ – 18.06.2023 – reportáž – https://www.facebook.com /televiziaraj/videos/66765916457076 54
TV RAJ – 15.09.2023 – reportáž – https://www.facebook.com /televiziaraj/videos/10346831309054

Galéria