Vdýchnime príbehom dušu

Číslo zmluvy 93/2022
Názov projektu Vdýchnime príbehom dušu
Dátum konania projektu od 1.4.2022
Dátum konania projektu do 30.11.2022
Predkladateľ Špeciálna základná škola s MŠ, J. Vojtaššáka 13, Žilina

Cieľom projektu bolo:
– Inklúzia detí do bežného života prostredníctvom návštev bábkového divadla.
– Spolupráca s Bábkovým divadlom Žilina cez interaktívne predstavenie.
– Spolupráca s centrom kultúry v Žiline – návšteva Rosenfeldovho paláca s cieľom inšpirovania sa expozíciou bábok.
– Obohatenie mentálne znevýhodnených žiakov a žiakov s poruchou autistického spektra o nezabudnuteľné zážitky.
– Podpora kultúrneho vnímania Žiliny, prinavrátenie detí do divadla.
– Prostredníctvom dramatoterapie a muzikoterapie, ktoré sú súčasťou tvorivej dramatiky rozvíjať u detí fantáziu, kreativitu, vnímavosť okolia, sociálne vzťahy a komunikačné schopnosti.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Špeciálna základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka 13 Žilina je centrom podpory detí so zdravotným znevýhodnením. V rámci sociálnej integrácie sme v rámci projektu spolupracovali s významnými regionálnymi inštitúciami, tvorili komunitu, ktorá rešpektuje inakosť, rôznorodosť, toleranciu. V mesiaci máj sme navštívili Rosenfeldov palác a výstavu maňušiek v podkroví, kde sme sa inšpirovali tvorbou. Podpora Grantového programu mesta Žilina projektom „Vdýchnime príbehom dušu“ nám priniesla v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina do života radosť. Deti, učitelia a herci sa pokúsili bábkové rozprávkové postavičky oživiť, a tak vytvoriť nezabudnuteľné úsmevy drakom, vílam, zvieratkám, či škriatkom. V Bábkovom divadle Žilina prebehla malá výstava maňušiek a bábok z tvorby našich žiakov za pomoci špeciálnych pedagógov. V rámci projektu sme sa mohli stali súčasťou veľkej divadelnej rodiny a dúfame, že v tomto našom dobrodružstve s rozprávkou a divadelníkmi, budeme pokračovať aj v budúcnosti. Finančné prostriedky sme použili na výrobu a zakúpenie ľahkých taburetiek, s ktorými manipulujú deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením na potreby sedenia pri rôznych prebiehajúcich spoločenských aktivitách školy. V sume 1000€ sme sprostredkovali prenajatie sály v Bábkovom divadle Žilina, kde sa žiaci zúčastnili dvoch predstavení – rozprávka Škaredé káčatko a interaktívne predstavenie. Z vlastných finančných prostriedkov sme zakúpili netradičné hudobné
nástroje, ktoré sme využili v muzikoterapeutických a dramatoterapeutických aktivitách.

Mediálne výstupy
Facebook – máj – Návšteva Rosenfeldovho paláca – uzatvorená skupina pre rodičov školy
Web školy – jún – https://www.szsza.sk/vdychnime-pribehom-dusu/
Facebook – október – Oznam o konaní a priebehu divadelného predstavenia – uzatvorená skupina pre rodičov školy
Facebook – november – Návšteva výstavy v Bábkovom divadle Žilina
Web školy – november – https://www.szsza.sk/pribeh-inkluzie/
Žilinak – november – https://www.zilinak.sk/clanky/22154/babkoherci-vdychli-zivot-rozpravkovym-bytostiam-ktore-stvorili-ziaci-zo-specialnej-skoly-na-vlcincoch

Galéria
V rámci projektu sa na škole konali rôzne interaktívne divadelné
predstavenia.

Z Bábkového divadla Žilina sme presunuli výstavu do hlavného
vestibulu školy. Na fotografii sú aj taburety, ktoré boli zakúpené z projektu.
Na fotografii sú žiaci školy, ktorí pracujú na výrobe veľkej bábky – draka na predmete pracovné vyučovanie.

Interaktívne predstavenie pre žiakov v Bábkovom divadle Žilina. Úsmev, radosť a dobrá nálada zo správnej veci! Ďakujeme za
podporu projektu grantovou schémou mesta Žilina

Výstava žiakmi vyrobených bábok a maňušiek v Bábkovom
divadle Žilina.