UMENIE LIEČI/2015

Hodnotiaca správa projektu – grantová dotácia číslo 154/2015 OKŠCRMR/2015

Staroba je obdobím života, v ktorom by  mal pokračovať rozvoj ľudskej osobnosti. Aj ľudia vyššieho veku chcú byť samostatní a zachovávajú si dobrú psychickú kondíciu až do posledných dní. Dôkazom toho je účasť seniorov na našich akciách, ktoré pre nich pripravujeme v našej ZO JDS Žilina. Jednou z nich bola aj akcia finančne podporená Mestom Žilina, ktorú sme nazvali UMENIE LIEČI/2015. V rámci napĺňanie cieľov projektu 20-ti členovia spoločne navštívili dňa 23.6.2015 divadelné predstavenie BESI I – autorom divadelnej predlohy je F. M. Dostojevskij. Dňa 26.9.2015 v Mestskom divadle Žilina ďalších 20 našich členov sa zúčastnilo galaprogramu folklórneho súboru Rozsutec pod názvom Roztancovaný Rozsutec. K Roku Ľudovíta Štúra iných 22 členov navštívili spoločne dňa 22.10.2015  hudobno – dramatické vystúpenie v Dome umenia Fatra. Vianočný koncert ŠKO, ktorého sa  spoločne zúčastníme dňa 17.12.2015 v Dome umenia Fatra spolu navštívi 40 členov. Spolu 102 členov ZO JDS Žilina sa po skupinách spoločne zúčastňovali kultúrnych podujatí, ktoré sú im  poskytnuté zdarma. Naši členovia majú záujem o kultúrne vystúpenia  a ďakujeme Mestu Žilina, že finančne podporili náš projekt.

Veríme, že tieto aktivity  zvýšili  kvalitu života seniorov,  ich schopnosť znovu  sa zaradiť medzi plnohodnotných a aktívnych  ľudí, zaujímajúcich sa o kultúrny a spoločenský  život v našom  meste.

                                                                                     Alžbeta Vítová

Predsedníčka ZO JDS Žilina

SAM_1923 SAM_1925 SAM_2001

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA