Stredoveký deň XII

Číslo zmluvy 37/2021
Názov projektu Stredoveký deň XII
Dátum konania projektu 6.8.2021
Predkladateľ Cech Terra de Selinan

Cieľom projektu bolo:
– Výroba nových kostýmov na 14.storočie v rokoch 1310 až 1330 v lokalite
Horných Uhier.
– Výroba novej kade pre stredovekú hygienu hygienu.
– Výroba repliky listín práv pre mesto Žilina od Karola Róberta a Ľudovíta I z rodu Anjou.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Na výročie 700 rokov udelenia privilégii sme usporadúvali spolu s mestom Žilina stredoveký deň na akciu sme sa pripravovali prerábkou kostýmov na dané obdobie a výrobou replík listín práv a novej kade do stredovekej hygieny. Prostriedky zďaleka nepokryli náklady na kostými napriek tomu to bola veľká pomoc a sme za ňu vďačný, všetky sa použili v súlade s rozpočtom a na plánované položky.
Samotná akcia nebola účelom grantu ale aj vďaka nej bola akcia označené ako najlepšia za posledných 10 rokov.

Mediálne výstupy:
TV RAJ – 08/2021 – reportáž https://www.facebook.com/televiziaraj/posts/4217803961590801

Fotografi – 08/2021 – https://www.facebook.com/media/set/vanity=MonikaKubekovaFotoShelby&set=a.4255558617866360

Video propagačné na tému udelenia privilégii – 08/2021 – https://www.youtube.com/watch?v=Iqp4SfxgxI4

Galéria: