Kultúra kultúre

Číslo zmluvy 18/2021
Názov projektu Kultúra kultúre
Dátum konania projektu 18.6.2021
Predkladateľ Rotary Club Žilina International

Cieľom projektu bolo:
Podpora miestnej a regionálnej kultúry zasiahnutej pandémiou Covid19 a rýchlejšieho návratu obyvateľov mesta do kultúrno-spoločenského života.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Zámerom nášho projektu bolo zorganizovať charitatívny koncert v priestoroch mestského divadla. Účasť bola maximálna kapacita strechy divadla-78. Podporili sme spevácky zbor Omnia, Barbaru Švidraňovú a Michala Vaňoučka. Udalosť podporil príhovorom aj sám pán primátor mesta Ing. Fiabane. Pozvanie prijali spriatelené charitatívne kluby mesta – LIONS, RC Žilina a Soroptimist. Výťažok z koncertu 700eur sme darovali miestnej kultúrnej ustanovizni – mestskému Divadlu.

Mediálne výstupy:
FB RC Žilina International – jún 2021 – foto + krátke zhrnutie akcie

Galéria: