Hold Urbanovi -„umenie hudby v procese“ IN MEMORIAM

Číslo zmluvy 10/2021
Názov projektu Hold Urbanovi-„umenie hudby v procese“ IN MEMORIAM
Dátum konania projektu 13.9.2021
Predkladateľ MUSICA CLASSICA ŽILINA

Cieľom projektu bolo:
1. Prezentácia pána Bohumila Urbana ako osobnosti s celoživotným prínosom v oblasti kultúry prostredníctvom jeho knižnej publikácie dedikovanej mestu Žilina.
2. Aktivita vedúca k formovaniu povedomia širokej verejnosti účelom ktorej je podpora histórie a kultúry v meste Žilina.
3. Vzájomná inšpirácia účastníkov projektu vedúca k zvyšovaniu povedomia, profesionálneho aj osobnostného rastu študentov, pedagógov a osobností kultúrneho života v Žiline a jej okolí.
4. Na základe lokalizácie audiovizuálnych výstupov z knižnej publikácie a archívu fotografií rodiny pána Urbana sme publiku umožnili spoznať určitú časť hudobných dejín Žiliny a povzniesť tieto skutočnosti k
osobnejšiemu vnímaniu, k čomu prispela aj aktívna účasť hudobnej zložky projektu. Práve táto inovatívna forma projektu oslovila nielen odbornú, ale aj širokú laickú verejnosť, predovšetkým však mladšiu generáciu.
Výsledkom projektu bude nielen zvýšenie povedomia o osobnostiach kultúrneho života a nasmerovanie pozornosti na danú oblasť, ale z dlhodobého hľadiska aj celkový verejný prospech. Projekt položí základ pre
oživenie kultúry a stane sa v istom slova zmysle pilotným z hľadiska akejsi záujmovej nadstavby hudobnej kultúry, čo v procese pôsobenia povedie k zlepšeniu individuálnych schopností – napríklad profesijného rastu študentov, ktorých osobnostný rast a záujem o zvyšovanie individuálnych schopností je aktuálne na akomsi ústupe.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Aj keď kvôli protipandemickým opatreniam COVID -19 bola v publiku nižšia účasť – vyše 60 poslucháčov, podujatie, ktorého dĺžku sme odhadovali na 80 minút, nakoniec vďaka zaujímavej debate pozvaných diskutujúcich trvalo okolo 100 minút a v závere bolo odmenené potleskom poslucháčov v stoji (standing ovation). Záznam z podujatia po jeho spracovaní bude prístupný verejnosti na webovej stránke www.musicaclassica.sk, na facebooku a na youtobe. Finančné prostriedky v celkovej výške 3030,61 € boli použité na tvorbu video projekcie, vyhotovenie propagačných materiálov, autorské honoráre účinkujúcim, prenájom sály, ubytovanie v hoteli, nealkoholické občerstvenie.

Mediálne výstupy:
TV RAJ – 2.9.2021 -13.9.2021 – Pravidelná propagácia podujatia v regionálnej TV RAJ
Facebook, https://www.facebook.com/events/275802927396371 – 4.9.2021 -13.9.2021 – Propagácia na FB stránke
https://www.facebook.com/musicaclassicazilina/posts/1744737495713492 – 8.9.2021-13.9.2021 – Propagácia na FB stránke

Galéria: