SimEdu – Simulačno-Edukačné centrum Slovenského Červeného kríža

Číslo zmluvy 105/2022
Názov projektu SimEdu – Simulačno-Edukačné centrum Slovenského Červeného kríža
Dátum konania projektu od 10.1.2022
Dátum konania projektu do 2.11.2022
Predkladateľ Slovenský Červený kríž, Územný spolok Žilina

Cieľom projektu bolo:
– Vybudovanie a zariadenie Simulačno-Edukačného centra Slovenského Červeného kríža pre vzdelávanie dobrovoľníkov, študentov, žiakov či členov integrovaného záchranného systému v poskytovaní prvej pomoci, urgentnej zdravotnej starostlivosti či prípravy na mimoriadne udalosti a stavy pri dopravných nehodách, úrazoch či stavoch v domácnosti a pod.
– Vytvorenie simulovaných scenárov pre rôzne kategórie A) žiakov ZŠ, B) študentov Žilinskej univerzity v Žiline, C) Študentov stredných zdravotníckych škôl a študentov SŠ D) dobrovoľníkov SČK
– pripravovať študentov a žiakov na reálny život a riešenie rôznych udalostí prostredníctvom simulovaných situácií
– poskytovať možnosti inovatívneho vzdelávania pod garanciou odborníkov v simulovanom prostredí školám v Žiline a okolí
– zvyšovať záujem o zdravotnícke povolania na Slovensku a budovať efektívne možnosti pre žiakov a študentov

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Výsledky projektu po záverečnom hodnotení sú viac než uspokujúce. Simulačné centrum vzniklo v plánovaných termínoch so všetkými plánovanými simulačnými scenármi a so všetkými plánovanými kulisami a materiálom pre simuláciu. Centrum sa okamžite ujalo ako u dobrovoľníkov a členov SČK, tak u zdravotníckych pracovníkov, študentov Žilinskej univerzity, pedagógov či u žiakov. Kurzy a workshopy sú už naplánované v SimEdu do konca roka, ako aj na budúci kalendárny rok. Študenti hasičstva či bezpečnosti majú naplánovanú výučbu v ňom, rovnako základné i stredné školy absolvujú zážitkové vzdelávania, a mnoho škôl si rezervovalo termín na druhý polrok školského roka. Projekt bol hodnotený aj kvantitatívne zberom anonymných dotazníkov spokojnosti u zapojených študentov stredných škôl po absolvovaní kurzu prvej pomoci v SimEdu s komparáciou zručností. Projekt bude pokračovať i naďalej, a postupne budeme pridávať do Simulačného centra nové scenáre i rozširovať portfólio kurzov a workshopov pre rôzne cielové skupiny.

Mediálne výstupy
TV JOJ – 16.10.2022 – reportáž
TV RAJ – 16.10.2022 – reportáž
Žilinak – 16.10.2022 – spravodajský príspevok
Facebook Funpage – tlačová správa – 16.10.2022 – príspevok na soc.sieti

Galéria