Rodina spolu – letný pobyt pre rodiny

Hlavný cieľ projektu ako aj ďalšie ciele projektu boli naplnené. Záujem o účasť na našom
oddychovom pobyte prekonal naše očakávania. Pobytu sa zúčastnilo 9 rodín s dieťaťom so
zdravotným znevýhodním a ich súrodencov.
Oddychový pobyt sa uskutočnil v Nízkych Tatrách v rozsahu 4 dní. Podarilo sa nám vytvoriť
priestor pre spoločné trávenie času rodín a podporu zdravých rodinných vzťahov. Pre rodiny sme
pripravili bohatý program. Rodičia využili priestor na zdieľanie informácií a skúseností. Pre deti so
zdravotným znevýhodnením aj ich súrodencov sme aj vďaka našim dobrovoľníkom pripravili rôzne
aktivity ako napr. výtvarné dielne, karneval, športové hry. Rodiny si vyskúšali jednotlivé možnosti
terapií pre podporu zdravého vývinu ich detí (muzikoterapia, arteterapia, canisterapia) zážitkovou
formou. Pre rodičov sme pripravili aj oddychové aktivity ako napr. cvičenie s fyzioterapeutkou,
líčenie pre matky a rande pre rodičov. Celkovo projekt hodnotíme ako veľmi úspešný.
Pre rodiny bol pobyt miestom oddychu, zmeny prostredia, získania zaujimavých informácií a
zážitkov, a hlavne vytvorenia neformálnej siete podpory medzi jednotlivými rodinami do budúcnosti.

Hodnotiaca správa projektu Rodina spolu- letný pobyt pre rodiny