Poď sa s nami hrať, stať sa aj Ty náš kamarát

Číslo zmluvy 594/2023
Názov projektu Poď sa s nami hrať, stať sa aj Ty náš kamarát
Dátum konania projektu od 1.5.2023
Dátum konania projektu do 15.12.2023
Predkladateľ Detské centrum Havino, s.r.o.

Cieľom projektu bolo:
Vychádzajúc z našej dlhoročnej praxe a skúseností sme zistili, že napriek tomu, že existujú mnohé možnosti ako tráviť voľný čas, mnohé z nich sú veľmi obmedzené. Týka sa to hlavne detí so špeciálnymi potrebami rôzneho charakteru. V meste Žilina ako aj v blízkom okolí mnohé z aktivít
nevytvárajú príležitosti na prázdninové aktivity, ktoré by dokázali prepájať zdravé deti s deťmi so špeciálnymi potrebymi. Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie práve takých príležitostí na
trávenie voľného času v bezpečnom priestore tak, aby sa do aktivít mohli zapojiť obe uvedené skupiny detí. Ďalšími cieľmi bola podpora rozvoja komunikačnýh zručností a podpora vytvárania priaznivých kamarátskych vzťahov. Medzi ďalšie ciele patrili rozvoj zručností cez pohyb, cez hru s
LEGOm, s využitím canisterapie, filiálnej terapie a terapie hrou. Jedným z najdôležitejších bolo rozvíjanie neverbálnej komunikácie so zvieraťom, napr. vnímanie vzdialenosti, osobného priestoru podľa aktuálnych potrieb dieťaťa a zvieraťa.
V rámci programu sa uskutočnili rôzne športové aktivity. Bolo potrebné viesť deti k tomu, aby dokázali pracovať v skupinách, hrať sa spolu a interagovať. Pri napĺňaní cieľov nám okrem canisterapie a filiálnej terapie pomohlo hranie spoločenských hier, pri ktorých boli deti nútené
komunikovať a spolupracovať so spoluhráčmi a vyrábali sa hračky pre psíkov. V rámci programu sme navštívili aj veterinárnu kliniku, kde deti mali možnosť spoznať zákulisie starostlivosti a liečby zvierat, rehabilitačné miestnosti, CT, chirurgiu a pod. Navštívili sme aj Záchrannú stanicu pre zvieratá v Zázrivej, dozvedeli sme sa, ako sa pomáha zvieratkám, keď sú zranené a pozreli sme si ekofilm.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V rámci realizácie projektu sa uskutočnili 2 denné tábory v mesiaci júl a niekoľko celodenných krúžkov počas zvyšku práznin. Týchto jednodňových aktivít sa zúčastnili prevažne deti, ktoré by ťažšie zvládali celotýždňový pobyt. V rámci programu sme sa venovali rôznym činnostiam s využitím
zakúpeného kreatívneho materiálu, terapeutických pomôcok a pod. Spoločne sme vyrábali vodítka pre psíkov. V rámci tejto aktivity deti pochopili, že nemusí byť vždy to najhodnotnejšie, čo sa nakúpi v obchode, ale aj to, čo si vyrobíme vlastnými rukami. Spoločne sme sa zamýšľali nad tým, aké vzťahy máme v rodine a učili sme sa pochopiť, že každý pochádzame z nejakej rodiny a nemáme rovnaké podmienky a vzťahy. Každý sme iný a každý máme iné vzťahy. Usilovali sme sa o podporu vzťahov
medzi deťmi. Zdravé deti mali problém prijať deti so špeciálnymi potrebami. Dôležité bolo práve spoločné zdieľanie. Zažili sme aj ukážky z vývcikovej školy Tarabora, ktorá priniesla psíkov na socializáciu. Deti sa cítili dôležité pri tom, ako mohli psíkom pomôcť pri zvládaní a učení sa byť v skupine a počúvať pokyny. Cítili dôležitosť, prínos, pomáhali psíkom vytvárať si dôveru voči ľuďom.
V rámci projektu sme zakúpili športové a terapeutické pomôcky, spoločenské hry, kreatívne pomôcky a potreby na výrobu vodítok, drevené edukačné puzzle, regulátor emódií, napätia, genogram, pomôcky pre sand play, korytnačku maňušku.

Mediálne výstupy

Facebook – november – článok
web – permanentne – článok

Galéria