FORUM MUSICA FESTIVAL

Hodnotiaca správa grantovej dotácie  č. 63/2016 – OKŠCRMR/2016 Názov organizácie: Hudobné divadlo EDEN, o.z.  Názov projektu: FORUM  MUSICA FESTIVAL Správa

Zobraziť

CVIČENIA DETÍ A RODIČOV

Oblasť: ŠPORT Číslo zmluvy: 131/2016-OKŠCRMR/2016 Cvičenia detí a rodičov  Projekt bol zameraný na rozvoj pohybových schopností a pohybových zručností v oddieloch všeobecnej

Zobraziť