MFF Ekotopfilm-Envirofilm Tour – Žilina

V dňoch 19. a 20. novembra 2018 sa konalo v priestoroch kín Ster Century Cinemas v OC Mirage podujatie MFF Ekotopfilm – Envirofilm Tour 2018.
V doobedných hodinách prebehol Junior festival pre deti a študentov základných a stred-ných škôl. Mali sme k dispozícií dve sály pre 164 a 116 ľudí.
INFO O DOOBEDNOM PROGRAME PRE DETI
I . blok pre I.st. ZŠ, čas od 8.30 – 9:30 hod
sprievodný program tvorili prednášky Slovenských elektrární a Lesov SR.
v pondelok SE, v utorok Lesy SR
II.blok pre II.st. ZŠ , čas od 10:00 – 11:00 hod
sprievodný program tvorili prednášky Slovenských elektrární a Lesov SR.
v pondelok SE, v utorok Lesy SR
III. blok pre str. šk., čas od 11:30-12:30 hod
sprievodný program tvorili prednášky Slovenských elektrární a Lesov SR.
v pondelok SE, v utorok Lesy SR
Program pre junior:
http://www.ekotopfilm.sk/prvy-stupen-tour
Vždy v čase od 16.00 do 21.30 sme pripravili program pre verejnosť. V 1 sále prebieha filmový a sprievodný program festivalu. Filmový program pozostával z premietania fimov s témou trvaloudržateľného rozvoja a environmentu. Spolu bolo za dva dni, odpremie- taných 9 filmov. Sprievodný program tvorili prednášky a diskusie. Jednou z tém boli odpady a druhou život divokých riek.
Detailný program: http://www.ekotopfilm.sk/zilina
ZÁVER:
Junior programu sa zúčastnilo viac ako 1600 detí.Večerného programu sa zúčastnili stovky ľudí, čo nás teší a napĺňa nádejou, že do budúcich rokov si vytvoríme komunitu stálych návštevníkov, ktorým nie sú ľahostajné témy environmentu a trvaloudržateľného rozvoja.
Verím, že sa spolu stretneme pri realizácií ďalších ročníkov festivalu a spoločne podporíme tradíciu nášho podujatia vo vašom meste.