Offline – prepojenie generácií

Naše OZ pracuje prevažne s deťmi a mladými a ich prostredníctvom sme často v kontaktu s ich rodinnými príslušníkmi. Vytvorili sme preto cyklus podujatí pre všetky generácie, ktoré v sebe spojili pozitíva všetkých generácií, ľudí osamelých, sociálne slabých a vzájomne sme sa učili spolunažívať a byť si užitoční.

V rámci projektu sme pripravili tieto podujatia:

Offline – Spring – Summer – sezónne pikniky v prírode s účasťou mladých ľudí, ich rodičov, starých rodičov, mladých rodín a rôznych priateľov. Nakoľko nám ani na jednom podujatí neprialo počasie, nemohli sme uskutočniť plánované outdoorové aktivity a neobjednali sme zábavné atrakcie pre deti (skákací hrad apod.), ale pri spoločných rozhovoroch, spoločenských hrách, športe a jedle sme prežili príjemný čas, kde sa zapojili všetky generácie. Na podujatie sme pozvali aj rómske deti z kontajnerov z komunity na Bratislavskej ulici.

Offline – Autumn – stretnutie plánujeme 25.11.2017, bude zamerané na spoločenské hry, generačné kvízy (čo nevedia mladí o generácii rodičov a starých rodičov a čo nevedia rodičia o svete svojich detí), zábavné videá a vzájomné rozhovory a občerstvenie. Podujatie sa bude konať v klube Escape v Dome odborov.

Mami – klub – pravidelné stretnutia mladých mamičiek a ich detí v Detskom svete OC Mirage s programom. Stretnutia sa konali každý štvrtok doobeda (okrem letných prázdnin). O deti sa starali mladí dobrovoľníci z OZ Stopy, program pripravovali zástupca starších vedúcich a niektorých seniorov – skúsenosti z výchovy, diskusie, prednáška MUDr. Čechovej apod.

Vianočné predstavenie pre seniorov – plánujeme vystúpenie pre seniorov v zariadení Sv. Kamila v Žiline (prikladáme fotografiu z roku 2015, kedy sme boli s deťmi v tomto zariadení)

Účastníkov podujatí sme informovali o finančnej podpore MÚ Žilina. Finančnú podporu sme použili na čiastkový nájom klubu Escape, nájom chaty v Terchovej, kde sa konalo jedno z podujatí a na nákup rôzneho materiálu a tlač.

V Žiline 8.11.2017

Eduard Paček

predseda združenia