ESCAPE – klub – program osobného rozvoja mladých

Mládežnícky klub Escape funguje v Žiline už viacej rokov a svojimi podujatiami si získal priazeň mladých Žilinčanov. Našim zámerom vždy bolo, aby bol klub priestorom otvoreným všetkým mladým, ktorí sa chcú zapojiť aktívne či pasívne do jeho programov a snažili sme sa dať mladým šancu, aby mohli v klube slobodne rozvíjať svoj osobný potenciál. Mali sme možnosť získať a osloviť aj mladých ľudí z rizikového prostredia (sociálne problémy, rodinné problémy). Za 6 rokov jeho činnosti tu vyrástli schopní lídri a manažéri, ktorí vedia viesť mladších a odovzdávať skúsenosti, pričom ich dobrovoľnícka práca v klube im pomáha uspieť aj v budúcnosti v profesionálnom živote. V r. 2017 sme pokračovali v tejto filozofii a program pokračuje aj v r. 2018.

V rámci projektu sme organizovali:

Kus reči – regionálna verzia konferencie TEDx, 7-minútové vystúpenia, kde mladí ľudia prezentovali nevšedné zážitky a skúsenosti.

V tomto roku sa toto podujatie konalo 1. mája. Ďalšie je plánované na koniec novembra 2017.

Okrem samotného podujatia sme tvorili videá a články z podujatia, rozhovory s rečníkmi, ktoré boli k dispozícii všetkým mladým na facebookovej stránke podujatia https://www.facebook.com/kusrecisk/. Pred podujatím sme sa venovali technickej príprave rečníkov – vystupovanie na verejnosti, hovorenie do mikrofónu, vizuálne spracovanie témy a rôzne techniky ako zaujať poslucháčov.

Labák tréningy – pravidelné vzdelávacie podujatie pre mladých lídrov zapojených aktívne do služby svojim vrstovníkom. A to jednak menšie interné stretnutia v rámci združenia, kde prednášali iba naši domáci lektori (raz za dva týždne vždy vo štvrtok podvečer) a potom väčšie stretnutia (boli určené aj pre dobrovoľníkov iných združení, pozvaný rečník), ktoré sa konali raz za 3 mesiace:

25.2. – rečník Terry English z organizácie JV z ČR hovoril na tému Generácia Z

19.5. – veľká panelová diskusia s vedením nášho združenia o tom, čo nás trápi

Najbližšie podujatie bude 11.11., hosťom bude Dawson Jones z Cirkvi bratskej z Nitry a bude hovoriť o odovzdávaní kresťanských hodnôt mladým

Harman show – talk show Dominika Harmana

10.3.    hosť Zuzka Hlávková (absolventka gymnázia Varšavská v Žiline rovnako ako D. Harmann – hovorila na tému, prečo sa po štúdiu v zahraničí vrátila späť na Slovensko a prečo by mali mladí na Slovensku zostávať.

16.6.    hosť Martin Vavrík (mladý chalan, ktorý precestoval celý svet, obľúbil si zvlášť Etiópiu a na Slovensku rozbehol e-shop s etiopskou kávou)

Pri všetkých podujatiach bolo moderátormi uvedené, že akcie sa mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore Mesta Žilina. Finančné prostriedky grantu boli použité na zaplatenie časti nájmu a energií klubu Escape, na kancelársky materiál a cestovné pre rečníkov. Väčšina podujatí bude pokračovať až do konca roka 2018.

V Žiline 8.11.2017

Eduard Paček

predseda združenia