MAĽUJ PODĽA SEBA 5.

5. ročník projektu MAĽUJ PODĽA SEBA, ktorý dáva priestor výtvarníkom, ale zapája aj diváka, sa konal v sobotu 22.6.2019 od 12:00 do 24:00 a to v jedinečnom priestore elektrární. Hlavnú úlohu zohralo 10 výtvarníkov, ktorí počas popoludnia maľovali naživo. O víťazovi suťaže rozhodli návštevníci, ako aj odborná porota.
Táto funkcionalistická stavba v časoch minulých významne prispievala svojím dianím k technologickému a ekonomickému rastu mesta Žiliny. Duch industriálnej histórie vniesol sobote netradičnú atmosféru.

Projekt bol ukončený 7.7 vernisážou v galerii Emócia. Výstava je sprístupnená do konca októbra.

-farby
-plátna
-mobilné toalety
-ubytovnie
-propagačné materiály
-honoráre
-vecné ceny