Hodové slávnosti Vrania

Skvalitnenie kultúrneho a spoločenského života občanov mesta Žilina. Z neho vyplynuli ďalšie ciele:
– zapojenie mladých ľudí do spoločenského diania, pestrým výberom aktivít v rámci Hodových slávnosti,
– v súťaži vo varení gulášu vytvorením družstiev z rodinných príslušníkov, prispieť k utužovaniu generačných vzťahov v rodine,
– rozvíjanie pozitívnych medziľudských vzťahov nielen občanov mestskej časti Vranie, ale aj susedných obcí a mesta Žilina,
– dostať do povedomia občanov mesta Žilina zaujímavosti mestskej časti Vranie- Náučno- oddychovú zónu, povodie rieky Kysuca, prírodnú rezerváciu Rochovica.

Projekt Hodové slávnosti Vrania sa zrealizoval v stanovenom termíne 13. júla v areáli ihriska vo Vraní a v budove bývalých šatní.
V dopoludňajších hodinách prebehli športové súťaže- beh cez prekážky, hod kriketovou loptičkou, a stolnotenisový turnaj. Súťažilo sa v dvoch kategóriach- deti a dospelí. V každej diciplíne boli ocenení traja najlepší športovci medajlami a vecnými cenami. Pre všetkých súťažiacich bolo zabezpečené občerstvenie – nealkoholické nápoje , hot dogy, kapustníky.
Súčasťou Hodových slávnosti bola aj súťaž vo varení guľášu“. Zapojilo sa 13 družstiev. Každé družstvo dostalo pitnú vodu, drevo, kuchynské utierky, misky a lyžice na guľáš.Boli zabezpečené aj potreby ako nože, dosky na krájanie , varechy, naberačky.Súťažiaci mali na varenie vymedzený rovnaký čas 4 hodiny. Po ukončení súťaže dostalo každé družstvo Účastnícky list a darčekový balíček. Tri najlepšie družstvá získali darčekový koš a diplom.
Hodové slávnosti boli spestrené ukážkou rugby clubu BEARS ŽILINA a DHZ Vrania.
V podvečerných hodinách obohatili program slávnosti vystúpenia spevokolu Rochovienka a ľudovej hudby z Poviny Marunovci. Účinkujúcim boli vyplatené cestovné náklady.
Pre všetkých súťažiacich a vystupujúcich bolo zabezpečené občerstvenie formou nealkoholických nápojov, hot dogov, kapusníkov a koláčov, ktoré si svojpomocne prepravili členovia OZ.
Počas podujatia bola zabezpečená predlekárska I. pomoc zakúpením lekárničky, ktorá bola bola umiestnená v chodbe budovy.
Pre všetkých účastníkov hodových slávnosti boli k dispozícii sociálne zariadenia, kde boli zakúpené toaletné papiere, tekuté mydlá,vône do WC ako aj čistiace prostriedky na upratanie budovy po podujatí.
Projekt splnil naše očakávania, nakoľko sa Hodových slávnosti nezúčastnili len rodiny, známi, ale aj pracovné kolektívy.