Budatínske Hradovánky II

Cieľom projektu bolo: Prezentácia živej kultúry, edukatívne pôsobiť na mládež a verejnosť v Žiline a okolí.
Priblížiť im dávnejšiu históriu, zážitkovou formou pritiahnuť mladých ľudí ku štúdii histórie. Ukázať im možnosti
voľno-časových aktivít, spopulárniť koníček oživovania histórie ako aj mesto ZA spolu so združením Cechu Terra de
Selinan.
Zorganizovať úspešnú akciu, zabaviť seba aj návštevníkov.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Stručne..
– nemuselo pršať 🙁
– prišlo okolo 2.300/2.400 platiacich návštevníkov
– podujatie vyšlo aj napriek počasiu úspešne, veľmi dobré odozvy od návštevníkov (písali nám na mail, FB čí
komentáre fotiek) aj od organizácii
Financie..
– kúpa prioritne materiálového zabezpečenia (stan, svietniky, látky na kostýmy)