Forum Musica Festival 2019

Cieľom projektu bolo: Cieľom festivalu je priniesť poslucháčom počas letných mesiacov kvalitné hudobné produkcie na profesionálnej úrovni aj mimo priestor klasických koncertných domov. Tieto koncerty majú podporiť kultúrny život v centre mesta Žilina aj počas letných mesiacov, kedy sa vážna hudba hráva menej a mnohým milovníkom tohto žánru počas leta chýba.
Ďalšie ciele:
– podpora kultúrnej tvorivosti, – rozvíjanie voľnočasovej kultúrnej aktivity a vzdelávacieho programu v kultúre, –
zviditeľnenie mesta Žilina a Slovenska, – obohatenie kultúrneho života mesta – koncertná činnosť, – umelecký a skúsenostný rast domácich organizátorov podujatia, – budovanie medzinárodnej spolupráce.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Dňa 11.7. 2019 sa v Žiline konal 4. ročník letného festivalu klasickej hudby Forum Musica 2019. Na toto podujatie organizátori pozvali tento rok Trnavský komorný orchester a operného speváka Mareka Pobudu. Koncert sa konal v Evanjelickom kostole v Žiline o 18:00h. a zúčastnilo sa ho približne 80-100 divákov. Finančné prostiredky od Mesta Žilina boli použié na nasledovné položky: tlač plagátov, dotlač plagátov, tlač brožúr, honorár pre umelcov, grafika /plagáty, brožúry/.