divadelný tábor Za oponou

Cieľom projektu bolo okrem zmysluplného trávenia prázdninového času priblíženie bábkového divadla z hľadiska jeho významu a tvorby hravou formou, rozvíjanie kreatívneho myslenia, získanie nových divadelných skúseností a zážitkov či v neposlednom rade šírenie i rozvíjanie kultúrnych hodnôt a vzťahu ku kultúre, k samotnému bábkovému divadlu už v detskom veku. Pozitívne reakcie, priam ovácie zo strany malých hercov, ich rodičov či širokej žilinskej verejnosti dali prísľub, že letné prázdniny 2020 budú patriť opäť a jednoznačne divadelnému táboru Za oponou.

Nezisková organizácia Za oponou v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina opäť pripravila pre všetky deti od 7 do 14 rokov, ktoré majú radi rozprávky a bábkové divadlo, denný divadelný tábor Za oponou, ktorý sa konal tento rok pre veľmi veľký záujem zo strany rodičov opäť v 3 turnusoch: 1. – 5. júla 2019, 8. – 12. júla 2019 a 15. – 19. júla 2019, konkrétne v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod., v priestoroch Bábkového divadla Žilina. Jubilejného 5. ročníka tábora sa zúčastnilo až 120 (3 krát 40) malých hercov, ktorých čakal, okrem celodennej stravy a pitného režimu, bohatý program – množstvo rozprávkových a tvorivých hier, prechádzka tajnými divadelnými chodbami, odhalenie zákulisia, výroba bábok, výber rozprávky – tvorba scenára, návšteva Bábok v podkroví – stálej expozície bábok v Rosenfeldovom paláci, v rámci ktorej absolvovali malí herci i tvorivé dielne, práca na javisku, javisková reč, práca s mikrofónom, tvorba div. predstavenia, výroba pozvánky a plagátu, generálna skúška, divadelné líčenie a čerešnička na záver – slávnostná premiéra rozprávky, ktorú počas tábora vytvorili herci z BDŽ v podobe 5 lektorov a 1 animátora spolu s malými hercami. Keďže boli malí herci v rámci každého turnusu rozdelení do dvoch hereckých skupín, každý piatok sa konali 2 premiéry o 16:30 hod. v Bábkovom divadle Žilina. Premiér v počte 6, ktoré zožali obrovský úspech, sa zúčastnilo viac ako 550 divákov – rodičia a starí rodičia malých hercov, ich súrodenci, priatelia i hostia… Divadelný tábor Za oponou priniesol, aj vďaka tomu, že projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina, skutočne výnimočné chvíle. Finančné prostriedky z grantovej dotácie mesta boli využité na náklady spojené s realizáciou projektu – materiál, strava, služby.