Letný prímestsky tábor v Bánovej

Zámerom nášho projektu bolo hlavne vzdelávať deti o stredoveku a ukázať im správny smer pri spoznávaní nových ľudí, hodnotu priateľstva, dôvery a skromnosti a naučiť ich rešpektovať ostatných. Tento istý zámer sme chceli docieliť aj u dospievajúcej mládeže, ktorí sa dobrovoľne prihlásili ako animátori na prácu s menšími deťmi v tábore.

Na šiestich animátorských stretnutiach, ktoré prebiehali už od polovice marca 2017, sme pripravili program denného prímestského tábora, s tým, že sme sa rozdelili do menších skupiniek a každá skupinka dostala za úlohu vymyslieť hlavnú myšlienku a do detailov premyslieť jeden deň tábora. Ukázali sme si aj, aké sú vlastnosti ako priateľstvo, spravodlivosť a rešpekt potrebné pre animátorov pri dohliadaní na deti.

Počas roka sa zistilo, že v Domci chýbajú niektoré pomôcky, ktoré by mali veľký prínos na zefektívnenie dobrovoľníckej práce a taktiež na vylepšenie celého tábora. Nákup týchto pomôcok sa začal až koncom júla a všetko to boli veci, ktoré sa počas tábora naplno využili, ako napríklad taniere, poháre, písacie potreby, varič na čaj, ktorý veľmi pomohol pri príprave pitného režimu pre takmer 60 ľudí, gumené lopty alebo šatky, izolácia a požičané kostýmy, ktoré sa využili v programe tábora.

Počas prípravného víkendu pred táborom sme upratali celý Domec, prichystali ho na príchod detí  a vyrobili sme kulisy a nachystali všetky potrebné veci na realizáciu programu. Od 7.8. do 11.8.2017 sa konal denný tábor s témou stredovek, na ktorom sa zúčastnilo o trochu menej detí ako sme pôvodne očakávali, ale aj napriek tomu tábor stál za to a deti si pochvaľovali každý deň. Najväčším znakom úspešnosti boli úsmevy na tvárach detí a chvály od rodičov, že ich deti nemôžu o tábore prestať rozprávať. Ďalším znakom bude pre nás aktívnosť detí v ďalších aktivitách, ktoré organizuje OZ Domec, ale tento bod sa nedá krátkodobo zhodnotiť.

Celý tábor a taktiež aj celý projekt sme zhodnotili na stretnutí v piatok 11.8.2017. Zhodnotili sme všetky pozitíva a negatíva a určili sme si ciele, ktoré by sme chceli do nasledujúceho tábora vylepšiť. Touto cestou by sme chceli poďakovať grantovému systému mesta Žilina za poskytnutie finančnej podpory na skvalitnenie úrovne nášho tábora.