Stredoveký deň X.

Neoddeliteľnou súčasťou Žilinského kultúrneho leta je už desať rokov podujatie pod názvom  Stredoveký deň. Koná sa každoročne v mesiaci august. Jeho hlavným cieľom je pripomenúť si nenásilnou, populárnou formou najvýznamnejšie udalosti z bohatej histórie Žiliny v období stredoveku, najmä časového úseku od 13. storočie do oficiálneho konca stredovekej éry v roku 1526. Bohatý program sa zameriava nielen na obyvateľov mesta, ale želaním organizátorov je osloviť i širokú verejnosť, návštevníkov starobylej Žiliny.

V X. ročníku si v Stredovekom dni pripomenieme udalosti, ktoré sa veľmi výrazne zapísali do ďalšieho života našej Žiliny, a to vpád husitov do mesta. Najväčšiu silu na Slovensku však husiti  ukázali až v roku 1431, kedy sa práve pri Žiline spojili dva prúdy ich hnutia. Cez stredné Považie prišli husitské vojská – táboriti v čele s jedným z najväčších predstaviteľov hnutia Prokopom Holým a cez Jablunkov vpadli sirotkovia v čele s poľným hajtmanom Jánom Čapkom zo Sán. Spustošili Žilinu, kde mali posádku, a vydrancovali okolie.

Skupina historického šermu Fechtýři zo Zdíkova v južných Čechách predviedla na Stredovekom dni scénku a ukážky spôsobu boja husitov. Počas vystúpenia skupina simulovala prepad pokojných občanov husitskou jednotkou, následný boj a plienenie. V závere ukázali, že po dobytí určitého územia, vynaložili veľké úsilie na verbovanie mládencov do husitského vojska. Nasledovalo víťazstvo a oslava, ktorá sa samozrejme nezaobišla bez rôznych artistov, žonglérov a hudobníkov. Večer na podujatí zviedli husiti záverečnú víťaznú bitku.

PhDr. Marián Mrva