Letné tanečné dielne pre deti 2021

Číslo zmluvy 26/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Letné tanečné dielne pre deti 2021
Dátum konania projektu 18.8.2021
Predkladateľ Tanečné divadlo Alternatív

Cieľom projektu bolo:
– Reštart detskej tanečnej komunity, ich motivácie aj fyzickej kondície po prerušení dielní počas lockdownu
– Poskytnúť deťom aj ich lektorkám priestor pre intenzívnu tvorivú tanečnú prácu a spoločný čas
– Pripraviť letný tanečný program pre deti a zároveň rodičov finančne nezaťažiť
– Príprava na novú sezónu 2021/2022 a rozbehnutie projektu „Tancom naprieč generáciami“, ktorého cieľom je aj viacgeneračné javiskové tanečné predstavenie.
– Medzi deťmi – posilnenie skupinovej dynamiky a priateľstiev, znovunachádzania si vzťahu a väzby na priestor a lektorky, ako aj na typ tanečnej práce, ktoré potom počas školského roka pomôžu plnohodnotne
pokračovať v tvorivej tanečnej práci a medzigeneračnom tvorivom procese.
– Reštart potenciálu Centra Labyrint ako centra pre tanečné aktivity – predstavenia, dielne, workshopy
– v širšom chápaní tanečné aktivity s deťmi prispievajú k budovaniu komunity tanečných nadšencov aj divákov tanca od detského veku

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Počas posledných dvoch augustových týždňov od 18.-27.8.2021 sme zrealizovali dve intenzívne tanečné sústredenia – mladších detí (6 – 8 rokov) a starších deti (9 – 11 rokov). Venovali sme sa predovšetkým tvorivej tanečnej práci, ale aj technike tanca či zdravotným cvičeniam a program spestrili aj pozvané hosťujúce lektorky. Aj vďaka intenzívnemu spoločnému času – obidve sústredenia prebiehali formou denného tábora, teda od 8,00 do 16,00 – mali deti priestor nielen pre sústredenú prácu, ale tiež priateľstvá, oddych, pohybové hry v záhrade Bábkového divadla a spoločné jedlo. Spoločné chvíle v znovuobnovenom tanečnom kolektíve prispievajú k budovaniu pozitívneho vzťahu k samotnej aktivite – tvorivému tancu, ako aj k priestoru, lektorkám a motivácii k ďalšiemu pokračovaniu. Projektové aktivity trvali do konca mesiaca august, avšak ich výsledok môžeme zhodnotiť až teraz, jednak po opätovnom zápise takmer všetkých detí a tiež nových. No najmä počas už prebiehajúcich pravidelných hodín, kedy ako lektorky vidíme výsledky letnej tvorivej práce v celkovom naladení, fyzickej zdatnosti a dobre rozbehnutého tanečného a tvorivého potenciálu zúčastnených detí. Veríme, že náš projekt „Tancom naprieč generáciami“ sa dočká svojej plnej realizácie a úspešného vyvrcholenia – viacgeneračného tanečného predstavenia, aj vďaka letnému času, ktorý sme spolu s deťmi strávili.
Pridelenú dotáciu vo výške 1150 eur sme využili podľa rozpočtu na:
– Autorské honoráre
– Príspevok na stravu a občerstvenie pre deti:– spoločné obedy v reštauráciách a malé občerstvenie.
– Propagáciu_tričká na tanec pre deti
– Manažment a koordináciu projektu

Mediálne výstupy

Facebook – 26. august 2021 – krátke video zo sústredenia s poďakovaním Mestu Žilina

Galéria

bty
bty
bty