Zviditeľnenie dychovej hudby cez modernizáciu nástrojového vybavenia

Číslo zmluvy 24/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Zviditeľnenie dychovej hudby cez modernizáciu nástrojového vybavenia
Dátum konania projektu 8.11.2021
Predkladateľ Spolok Priateľov DH FATRANKA

Cieľom projektu bolo:
Zviditeľniť našu dychovú hudbu, teda DH FATRANKA, ktorá je v zriaďovateľskej kompetencii mesta Žilina pri jej 40. výročí od jej založenia, ktorého sa v tomto roku dožíva. Samozrejme nechceli sme len zviditeľniť náš súbor, ale vôbec žáner dychovej hudby ako taký, ktorý by sa mohol ešte viac prezentovať na pôde mesta a v jeho okolí. V prvom rade sa očakáva od nás, ako reprezentanta tohto žánru na území mesta ho, čo najviac
približovať širokej hudobnej verejnosti a na to je potrebné vytviriť aj podmienky k čo najlepšej reprezentácii a produkcii. Preto sme sa zamereli na tento rozmer , modernizovať nástrojové vybavenie, kúpou nástroja v
sekcii tenorov a časti nástrojového vybavenia v sekcii bicích nástrojov. Samozrejme táto skutočnosť bude najlepšie viditeľná, ale hlavne počuteľná na hudobnej produkcii, ako napr. na koncert zameranom k výročiu súboru, ktorý by sa mal uskutočníť v novembri 2021 v Mestskom Divadle v Žiline, ale pre nepriaznivú pandemickú situáciu sme sa rozhodli náš zámer presunúť na jar 2022.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Myslím si, že sa nám . podarilo vĎaka finančných prostriedkov , ktoré sme použili na nákup nových hudobných nástrojov opäť ponúknuť našu produkciu vo vyššej kvalite, ktorú mohli naši poslucháči oceniť na našich koncertoch, či už v rämci ŽHL, kde sme sa dva krát predstavili v parku SNP v Žiline, alebo na koncerte v Turčianskych Tepliciach, kde sme účinkovali v rámci podujatia Dožinkových slávností 2021. Samozrejme vyvrcholením nášho tohtoročného snaženia by mal byť práve koncert, k 40. výročiu, ktoré si DH FATRANKA tento rok pripomína. To nás zavázuje do ď alších rokov robiť našu produkciu stále v čo najvyššej kvalite, aby sme boli dôstojný reprezentantom nielen na pôde mesta, ale aj za jeho hranicami.

Mediálne výstupy

Žilinský Večerník – November 2021 – Článok venovaný 40. výročiu DH FATRANKA, interview ( 2.,11.2021)

Galéria

Hudobná streda v parku SNP, otvárací koncert v júli 2021

Jedno z mála z vystúpení, ktoré naša dychovka absolvovala toto hudobné leto august 2021, Dožinkové slávnosti V Turčianskych Tepliciach

Kultúrne leto v Žiline 2021, Hudobná streda, Otvárací koncert 7.7.21

Otvárací koncert v parku SNP, júl 2021. Je to jedna z pravidelných aktivít, ktorou Fatranka sa zaradila k neodmysliteľným súčastiam hudobného diania v meste

Ukončenie hudobného leta, august 2021, Je to naše pravidelné koncertovanie na ktorom sa môžeme prezentovať nielen Žilinskej verejnosti, ale na šu produkciu majú možnosť vidieť a počuť aj
návštevníci mesta