Kastračný program mačiek 2018

Občianske združenie Žilinské labky sa zameriava na činnosť pomoci pouličným mačičkám, kastrácii a následne vypusteniu divších zvierat a adopcii socializovaných zvierat v rámci lokalít mesta Žilina.

V roku 2018 sa nám vďaka pomoci Mesta Žilina podarilo vykastrovať 36 zvierat (prevažne samičiek) a tak sme dopomohli k tomu, aby sa zvieratká medzi sebou nekontrolovane nemnožili a aby sa ich zdravotný stav zlepšil. Žilinské labky prispeli svojou časťou 30% z grantu v sume 380EUR/11 zvierat z vlastných súkromných zdrojov (odmeny k mesačnej mzde) nakoľko sa nepodarilo potrebnú  sumu vyzbierať od verejnosti na transparentný účet občianskeho združenia a z pár príspevkov, ktoré sme obdržali  sme potrebovali financovať bežnú veterinu zvierat v dočasných opaterách (odčervenie, očkovania, testy, ošetrenia). Všetky kastračné zákroky sme realizovali u MVDr. Staníkovej, ul Festivalova 4, Žilina. Podarilo sa nám dostať do viacerých lokalít priamo v centre mesta Žilina, ďalej sídlisko Vlčince, Hliny, Solinky, a mestská časť Trnové. Mačičky podľa povahy sa buď vypustili nazad von, alebo sme ich umiestnili do dočasnej opatery a následne adoptovali záujemcom.