Juraj Straka Atletika v Žiline 1921-2016

Atletika v Žiline má za sebou veľmi dlhú a bohatú históriu. Žilinskí atléti boli v minulosti pojmom nielen na Slovensku, ale aj v Československu. Dosiahli celý rad významných úspechov. V Žiline sa konalo veľké množstvo atletických podujatí. Zúčastňovala sa na nich i hviezda svetového mena, Emil Zátopek, na ktorého počesť sa dodnes v Žiline beháva Zátopkova desiatka. V meste bol odchovaný celý rad reprezentantov atletiky. Všetky tieto pozitívne úspechy, ale i prehry, sa spomínali v roku 2016, kedy si žilinská atletika pripomínala 95-te výročie svojho vzniku. Už pred týmto výročím sa ozývali hlasy volajúce po rozsiahlejšom spracovaní dejín žilinskej atletiky. Na túto úlohu sa podujal dlhoročný tréner Juraj Straka v gescii občianského združenia FACTA NON VERBA. Vznikla rozsiahla monografia o celkovom počte viac ako 300 strán, ktorá veľmi súhrnne a detailne spracováva jednotlivé obdobia vývoja žilinskej atletiky. Publikácia oproti pôvodným predpokladom obsahuje i komplexnú tabuľku družstiev a historickú tabuľku výsledkov žilinských atlétov. Kniha taktiež zahŕňa stručné profily každého, kto niečo v žilinskej atletike znamenal. Je doplnená bohatým obrazovým materiálom. História je podaná prehľadne, dalo by sa povedať priam encyklopedicky. Publikácia prešla až dvoma odbornými recenziami. Vyšla v náklade 450 kusov, v pevnej väzbe.

PhDr. Marián Mrva