Jarná Krása 2018

Dňa 11. 5. 2018 bola o 9:00 bola v priestoroch Budatínsteko hradu slávnostne otvorená výstava Jarná Krása 2018. Slávnostné otvorenie bolo pod taktovkou SOŠ PaSV. Po slávnostnom otvorení výstavy privítal prítomných hostí a návštevníkov výstavy pán Jurecký, riaditeľ Považského múzea na základe poverenia, následne za ŽSK privítala prítomných hostí pani Školová. Po oficiálnych príhovoroch nasledoval kultúrny program, v ktorom sa predstavili žiaci prvých ročníkov SOŠ PaSV. Po kultúrnom programe pani Kubalová pozvala prítomných hostí na Agapé. Po malom občerstvení si pozvaný hostia. Prezreli výstavu na ktorej sa predstavili rôzne občianske  združenia a záujmové skupiny, pestovatelia z rôznych častí Slovenska a Čiech, ktorý predviedli prítomným návštevníkom rôznorodosť a pestrosť druhov vo svojom odbore. Návštevníci si pohli taktiež potrieť ukážky ľudových remesiel ako drotárstvo, košikárstvo, tkáčstvom, výstavu spestrili keramikári, pernikári aj včelári s ukážkami svojej práce. Šikovnosť svojich rúk nám predviedli členky spolku Živena. Pre deti si zamestnanci Správy národné parku Malá Fatra pripravili náučné aktivity na spoznanie fauny a flóry v našom okolí a slepé mapy na spoznávanie prírodných krás  a krasových útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenska. Deti si mohli pozrieť dve divadelné predstavenia  v sobotu o 13:30 hod. sa konalo predstavenie Zlatá rybka a v nedeľu to bolo predstavenie Pinokio. Návštevníci výstavy sa zúčastnili na rôznych prednáškach. V piatok to bolo o 11:00 ukážky Kynológie ktorú si pripravili žiaci SOŠ PaSV študijný odbor Kynológia, v piatok v poobedňajších hodinách bola náučná prednáška o pestovaní Cypripédií, ktorú si pripravil ich pestovateľ pán Sembol z Českej republiky. V sobotu sa uskutočnili dve prednášky prvú už tradične ako po ostatné roky mala pani Blahová z Martina na tému pestovanie orchideí. Druhá prednáška bola pod vedením Bonsaj centra, ktorý mali praktické ukážky tvarovania bonsajov. V nedeľu zavŕšila sériu prednášok pani Funtíková, ktorá mala pre návštevníkov pripravenú prednášku s praktickými ukážkami na tému Vysádzanie miniskaliek a rastliny na to vhodné.  Počas všetkých troch dní konania výstavy mali žiaci SOŠ PaSV ukážky aranžovania rezaných kvetín. Návštevnosť výstavy bola cez 5600 osôb, tento údaj poskytlo Považské múzeum. Ktorý vošli do areálu Budatínskeho hradu prednou a zadnou bránou. Tretia bočná brána je bez elektronickej čítačky.

 

S pozdravom

Ing. Veronika Kubalová

štatutárny zástupca