IX. Medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

  1. ročník Medzinárodného festivalu a súťaže zborového umenia Žilina Voce Magna 2018 organizoval Žilinský miešaný zbor, v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu.

Festival sa naštartoval koncertným vystúpením chlapčenského zboru Jenskej filharmónie (DE) a Miešaného zboru Konzervatória Žilina (SK) 10.10. 2018 (streda) v Evanjelickom kostole Žilina.

Vo štvrtok festival pokračoval otváracím koncertom v Dome umenia Fatra Žilina 11. 10. 2018, kde nemecký zbor spolu so Štátnym komorným orchestrom uviedli vokálno-inštrumentálne dielo One Before Zero pre mezzosoprán, barytón, chlapčenský zbor a orchester pod dirigentskou taktovkou  Benjamina Ellina (GB). V tom istom čase prebiehal aj festivalový koncert vo farskom kostole Božského srdca Ježišovho Rajecké Teplice, účinkujúce zbory: Žilinský miešaný zbor a chrámový zbor Pastor Bonus (SK).
V Piatok (12.10.2018) sa začal II. ročník Medzinárodnej súťaže Žilina Voce Magna, v Dome umenia Fatra Žilina, kde si spevácke sily zmeral 11 súťažných zborov kategórie B – mládežnícke zbory, C- detské zbory a D – vokálne zoskupenia pod dohľadom medzinárodnej odbornej poroty v zložení: prof. Ondrej Lenárd (SK), prof. Jiří Skopal (CZ), prof. Benedykt Blonski (PL), Mgr. art. Elena Matúšová (SK), prof. Fabio Pecci (IT).

Piatkové festivalové koncerty začali o 19.00 hod. v Katedrále Najsvätejšej Trojice Žilina, kde sa predstavili ďalší festivaloví hostia: Detský zbor Motýli Šumperk (CZ), Cantica Collegium Musicum Martin (SK) a Dievčenský zbor Všeobecno-umeleckej školy K. Szymanowského (PL). O tom istom čase prebiehal koncert vo farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste, kde sa predstavili dva súťažné zbory Voman Vocal (SK) a Pueri Gaudentes (CZ). O19.30 hod. vo farskom kostole Návštevy Panny Márie Považská Bystrica sa začal tretí piatkový festivalový koncert, kde svoje umenie predstavili súťažné zbory: Ars Vocalis Bynská Bystrica (SK) a Wyrziski Chór Meski  (PL).

Sobotný festivalový deň 13.10. 2018, pokračoval II. ročníkom Medzinárodnej súťaže, v Dom umenia Fatra Žilina súťažilo 11 zborov kategórie A – dospelé zbory. O 15.00 hod. sa konala súťaž o hlavnú cenu: Grand Prix Žilina Voce Magna 2018, ktorú vyhral zbor APS VŠB – Ostrava (CZ) s mladým a talentovaným dirigentom Adamom Sedlickým. O 16.30 hod. sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Výsledky súťaže sú zverejnené na stránke www.vocemagna.sk , alebo na tomto linku: http://www.vocemagna.sk/assets/v%c3%bdsledkov%c3%a1-listina.pdf

Sobotný večer už tradične prináležal Galakoncertu v Dome umenia Fatra Žilina. Okrem troch festivalových hostí – Motýli Šumperk, Ženský zbor VUSŠ Katovice a Speváckemu zboru Lúčnica, paril Galakoncert víťazom II. ročníka Medzinárodnej súťaže: vokálnemu zoskupeniu Rarité (SK) a zboru APS VŠB Ostrava (CZ).

Na každom koncerte sa zúčastnilo približne 200-300 poslucháčov.

Vyfinancovanie projektu a doklady budú odovzdané do termínu podľa zmluvy. Finančné výnosy nám v projekte nevznikli žiadne. Festival mal veľmi pozitívnu odozvu u všetkých poslucháčov a aj vďaka finančnej podpore Mesta Žilina sme ho mohli zrealizovať. V tomto projekte chceme pokračovať aj v roku 2019, kedy sa má uskutočniť už X. ročník Festivalu a III. ročník úspešnej medzinárodnej súťaže.

Projekt bol propagovaný:

Mesto Žilina, Kysucké nové Mesto, mesto Rajecké Teplice, mesto Považská Bystrica, Konzervatórium Žilina, Hotel Boss, Hotel Grand, Café Kupé a ZUŠ L. Árvaya. Hlavný mediálny partner: Žilinský Večerník. Mediálni partneri: euroawk, časopis Naša Žilinská diecéza, noviny MY, Internetový magazín Žilina Dnes, Sme. Sk, Katolícke noviny, RTVS, Rádio Devín, Rádio Frontinus, Rádio Lumen, Rádio Rebeca, Rádio Regina, Výveska, TV Severka, TV LUX, TV Raj, plagáty a letáky v meste, video spot na Hlinkovom námestí, bilboardy v počte 20ks a citylighty v meste v počte 12ks, plagáty v MHD ZA.

 

Linky:

http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=15848

http://www.spevackezbory.sk/?p=1002

https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/pozvanky/9-rocnik-medzinarodneho-festivalu-zilina-voce-magna

https://myzilina.sme.sk/c/20926400/nechajte-sa-pozvat-na-medzinarodny-festival-zilina-voce-magna.html

http://www.auc.sk/index.php/event/zilina-voce-magna/

https://www.youtube.com/watch?v=UjnrNGVET6E

https://hlavne.sk/regiony/zilinsky/na-festivale-zilina-voce-magna-sa-predstavi-30-umelcov/

http://www.rajecke-teplice.info/article/default/2716

https://www.kysuckenovemesto.sk/kultura-a-sport/festival-zboroveho-umenia-voce-magna.html

http://sbor-vsb.cz/ud%C3%A1lost/voce-magna-2018/

https://www.farnostzilina.sk/farske-oznamy-27-nedela-cez-rok-7-10-2018/

https://www.zilinak.sk/prispevky/10363/navstivte-deviaty-rocnik-medzinarodneho-festivalu-zilina-voce-magna-uz-od-10-do-13-oktobra

https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/voce-magna-2018/8609/

http://www.vyveska.sk/medzinarodny-festival-zilina-voce-magna.html

https://www.vregione.sk/podujatia/1684/voce-magna-2018-medzinarodneho-festivalu-zboroveho-umenia-zilina

http://www.tikzilina.eu/novinky/738-voce-magna-2018/

Tipy na týždeň – medzinárodný festival ŽILINA VOCE MAGNA, prednáška s besedou – Máme malého školáka a konferencia Chudoba a rodina

https://www.lucnica.sk/podujatie/galakoncert-medzinarodneho-zboroveho-13-10-2018/

https://povazska.dnes24.sk/vychutnajte-si-paradny-vikend-akcie-v-povazskej-a-okoli-311724

https://www.tvlux.sk/archiv/play/17694  

Vypracovala: Katarína Juhásová, koordinátorka projektov Miešaného zboru Žilina, OZ

V Žiline, dňa 17.10.2018