DNI KOMUNITY

OZ – Materské centrum Nezábudka realizovalo tento projekt v období od 8.10.2018 do 12.10.2018 v časoch od 8.00 do 16.00 hod. V priemere sa denne v Nezábudke vystriedalo 28 rodín, spolu to bolo 142 rodín a priaznivcov komunity.
V priebehu tohto týždňa sa členkám MC Nezábudka a dobrovoľníkom podarilo zrealizovať všetky aktivity, ktoré si naplánovali. Tvorivé a pohybové aktivity boli sprevádzané infoblokmi o aktivitách MC Nezábudka spolu s prevedenými ukážkami, ďalej prednáškami a besedami s našimi hosťami ( Regionálne centrum autizmu o autizme a integrovaní, Centrum včasnej intervencie o rôzne zdravotne znevýhodnených rodinách, Návrat o.z. o náhradnom rodičovstve, pestúnstve , adopcii a pod., Náruč o.z. o domácom násilí a jeho prevencii, Havino – o Kanisterapii, ako možnosti pomáhať nielen znevýhodneným rodinám v napredovaní vývoja detí, s lektorkou prednášky o Diastáze sme sa dozvedeli množstvo informácií aj zo všeobecnej a detskej rehabilitácie ).
V hlavných aktivitách projektu sme na workshope predstavili nové pomôcky montessori, kde si deti tieto vyskúšali a mamičky vypočuli výklad, lektorka im zodpovedala otázky, predviedla ukážkové aktivity krúžku Svet je jéééj…!!!

V aktivite Malí muzikanti sa deti mohli pohybovo vyžiť , pričom lektorka vysvetlila rodičom nutnosť pohybu pri rozvoji sluchového a rečového centra dieťaťa.

S krajskou knižnicou sme vtiahli návštevníkov do rozprávky, ktorú mohli interaktívnou formou dopĺňať. V iný deň lektorka v Tvorivej krajine tiež interaktívnou formou viedla rodiny rozprávkovým dejom, ktorý deti samé tvorili. Tak isto si vyrobili pomôcky a rekvizity a zobrali si ich domov.

10.10. je medzinárodný deň Materských centier – k tomu už roky v materských centrách na Slovensku patrí divadelné predstavenie. V Nezábudke hosťovalo Divadielko z kufríka – v našom MC už po niekoľkýkrát, rodinami veľmi žiadané

Neodmysliteľnou súčasťou nášho projektu bolo aj vytvoriť priestor po a medzi aktivitami pre oddych, uvoľnenie sa, občerstvenie a spontánne „ bytie“ rodín , pričom sa nemuseli strachovať o deti, keďže sa mohli vyhrať v bezpečnom a podnetnom prostredí, dať si kávu a zrelaxovať.

Sprievodnými aktivitami bola herňa, Maľovanie na fóliu , maľovanie na tvár, tvorivý kútik, Nezábudkin bufetík…
Nielen deti mali obrovskú radosť , čo bolo jedným z cieľov nášho projektu.

Ciele projektu – osláviť Medzinárodný deň materských centier s množstvom zaujímavých aktivít, oboznámiť verejnosť o činnosti a pôsobení MC Nezábudka, zvýšiť povedomie o dobrovoľníctve a jeho nevyhnutnej účasti v komunitnej spoločnosti, podporiť diskusiami a informovaním o možnostiach prevencie a integrácie životy rôznym spôsobom znevýhodnených rodín – sa nám podarilo k veľkej spokojnosti aj vďaka našim členkám, hosťom, ale najmä dobrovoľníkom.
Projekt DNI KOMUNITY – MEDZINÁRODNÝ DEŇ MATERSKÝCH CENTIER 2018 – DNI OTVORENÝCH DVERÍ hodnotíme veľmi pozitívne, ako vydarenú udalosť, ktorou sme rodinám ukázali nejednu cestičku, ako sa popasovať s možnými situáciami v chode rodiny, ale aj ako príjemne a produktívne stráviť čas so svojimi potomkami v komunite, s rovesníkmi, v bezpečnom prostredí…
Zároveň oceňujeme možnosť ďalšej spolupráce so subjektmi, aktívnymi v meste Žilina, ktoré významným spôsobom napomáhajú pri riešeniach špecifických situácií rodín.
Táto spolupráca sa aj vďaka projektu Dni komunity rozvinula na pôde Nezábudky a už od novembra budeme konkrétne spolupracovať na ďalšom plánovanom projekte Úniou materských centier – v Žiline zastúpenou MC Nezábudka – v sociálnej oblasti s názvom „ Učenie pre život“.
Výsledky projektu hodnotíme ako veľmi vydarenú akciu, nielen v zmysle nami stanovených cieľov, ale i na základe mnohých pozitívnych ohlasov od návštevníkov a už spomínanej rozbehnutej spolupráce na ďalších projektoch.
Materské centrum Nezábudka sa týmto chce poďakovať mestu Žilina za finančnú podporu z grantového systému, vďaka ktorej sme mohli aktivity zrealizovať a pripraviť komunite rodín mesta Žilina hodnotný program.
S úctou
Katarína Jarinová
Štatutárna zástupkyňa MC Nezábudka

Hodnotiaca správa projektu